Det här är Volvo Penta

Det här är Volvo Penta

Med världen som arbetsfält

Volvo Penta är en världsledande leverantör av drivsystem för marina och industriella tillämpningar. Innovation är en av våra drivkrafter. Med hjälp av vårt nära samarbete med kunderna och med över 100 års erfarenhet i ryggen levererar vi mångsidiga lösningar som verkligen gör skillnad.

Vad vi gör

På land eller till sjöss. Under jord eller ute på de vida haven. Oavsett var du arbetar eller vad du ägnar dig åt har Volvo Penta mångsidiga drivsystem att erbjuda – motorer, drev och tillbehör som uppfyller alla tänkbara krav. Vi levererar marknadsledande kvalitetsprodukter och tjänster som är prestandainriktade, hållbara, effektiva och användarvänliga. Med vår globala service- och applikationsexpertis maximerar vi kundvärdet i våra lösningar och ser till att kunderna får högsta möjliga tillgänglighet i sina produkter och system.

På land

På land

Volvo Penta har en lång och solid erfarenhet av att arbeta med utrustningstillverkare och brukare av offroadmaskiner inom praktiskt taget alla användningsområden.

Utforska Volvo Pentas erbjudande på land
Till sjöss

Till sjöss

Från mindre fritidsbåtar till hjälpbåtar och flodtransporter – Volvo Penta levererar mångsidiga generator- och drivsystem av högsta kvalitet och prestanda.

Utforska Volvo Pentas erbjudande till sjöss

Vad vi tror på

Vi på Volvo Penta vill vara den mest framsynta och kundinriktade leverantören av hållbara drivsystem. Innovativa lösningar som lever upp till den moderna och socialt ansvarsfulla definitionen av ”premium” och som både uppfyller och överstiger kraven på dagens marknader. Vi finns både på land och till sjöss – men den övergripande visionen är densamma. I våra marina och industriella motorer och system strävar vi efter fullständig hållbarhet – på ekonomisk, samhällelig och miljömässig nivå. Denna princip ger vi aldrig avkall på, och detsamma gäller våra höga servicenivåer, vår varumärkesinnovation, vår miljöomsorg och vår höga kvalitet.

Om oss

Vår kultur och våra värderingar överensstämmer med Volvokoncernens och innefattar kundfokus, passion, laganda och professionalism. Vi utgår från vårt starka arv, vår industriella och marina expertis och våra innovativa arbetsmetoder för att kunna erbjuda mångsidiga lösningar som verkligen gör skillnad. Vi utvecklar nära samarbeten med OEM-företag i hela världen för att uppfylla inte bara deras krav utan även deras kunders. Vi är en öppen och inkluderande organisation med en lång och stolt historia av framgångsrika samarbeten.

Kontakta återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare