Policy beträffande cookies

I den här cookie-policyn beskrivs hur AB Volvo Penta – med organisationsnumret 556034-1330 och den registrerade adressen Volvo Penta, Gropegårdsgatan, SE-40508 Göteborg – använder cookies på www.volvopenta.com

En cookie är ett litet stycke information som skickas från en webbplats och lagras i användarens webbläsare, mobiltelefon eller annan enhet när användaren besöker webbplatsen i fråga. En cookie kan hjälpa webbplatsleverantören att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbplatsen, ge dig tillgång till vissa funktioner på webbplatsen och/eller registrera dina surfmönster. Det finns även andra tekniker som pixeltaggar, webbuggar, webblagring och andra liknande filer och tekniker som kan ha samma funktioner som cookies. I den här cookie-policyn använder vi termen ”cookies” för cookies och andra liknande tekniker.

Vi använder följande cookies för de syften som anges nedan: 

Lista över cookies som Volvokoncernen använder

Cookie-namn Syfte
Omniture  
s_cc Anges och läses av JavaScript-koden för att fastställa om cookies har aktiverats (alltså angetts som ”True”).

Varaktighet: Försvinner när webbläsaren stängs.
s_sq Skapas och läses av JavaScript-koden när ClickMap-funktionen och Activity Map-funktionen är aktiverade. Den innehåller information om tidigare länkar som användaren klickat på.

Varaktighet: Försvinner när webbläsaren stängs.
s_vi, s_fid Används för att identifiera en unik besökare.

Varaktighet: Beständig (2 år)

Lista över tredje parts-cookies

Cookie-namn Duration Syfte
__stid
__uset
__unam
__stacxiommap
  Detta är ett verktyg som ger våra besökare möjlighet att dela och rekommendera Volvokoncernens webbplatsinnehåll i sociala nätverk.
UID
UIDR
  Vi använder ScorecardResearch-taggning för att samla in data om exempelvis nya eller återkommande besökare, tidsstämpel, URL och webbplatsens rubrik. ScorecardResearch-taggning används inte för att identifiera användaren som besöker sidan. De data som samlas in av ScorecardResearch används dessutom endast i aggregerad form. Med andra ord säger inte de rapporter som skapas av dessa data att Dator 1 gick från Webbplats A till Webbplats B till Webbplats C. Rapporterna baseras alltid bara på den samlade informationen från olika datorer, vilket innebär att rapporterna innehåller information som ”67 % av hela Internetpopulationen gick till Webbplats A” eller ”35 % av användarna som gick till Webbplats A gick även till Webbplats B”.
_ga 2 years Används för att skilja på användare.
_gid 24 hours Används för att skilja på användare.
_gat 1 minute Används för att begränsa antal anrop. Kakan skapas om Google Analytics hanteras via Google Tag Manager _dc_gtm_.
AMP_TOKEN 30 seconds to 1 year Innehåller en token som kan användas för att hämta ett Client ID från tjänsten AMP Client ID. Andra möjliga värden indikerar avanmälan (opt-out), pågående begäran eller fel vid hämtning av ett Client ID från tjänsten AMP Client ID.
_gac_ 90 days Innehåller kampanjrelaterad information för användaren. Om du har länkat dina Google Analytics- och Google Ads-konton, så kommer Google Ads konverteringstaggar att läsa denna cookie tills du gör en avanmälan (opt-out).  Läs mer.

De flesta webbläsare tillåter att du anpassar inställningarna för cookies. Du kan göra inställningar så att din webbläsare nekar cookies eller raderar vissa cookies. Rent generellt ska du också kunna hantera liknande tekniker med hjälp av din webbläsares inställningar.

Observera att webbplatsens funktionalitet kan försämras om du väljer att blockera cookies.

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi använder cookies är du välkommen att kontakta oss på Info.volvopenta@volvo.com.