Värt att satsa på elektromobilitet

Volvo Penta har låtit ett av Volvokoncernens team med nyutexaminerade personer få undersöka möjligheterna att elektrifiera terminaltraktorer som används i hamnar. Genom att dra nytta av koncernens teknikplattform har teamet, som är baserat i Sverige, Frankrike, Belgien, Polen, Japan och USA, fått tillgång till organisationens breda internationella expertis.
1860x1050-vgigp

Teamet var en del av Volvo Group International Graduate Program (VGIGP). Med utgångspunkt i Volvo Pentas vision om att kunna erbjuda eldrivna lösningar till år 2021 låg fokus på frågor kring hållbar utveckling för miljön samt fördelar för kunderna.

– Det finns ett växande intresse hos kunderna för elektrifiering och en efterfrågan på renare, tystare och bränsleeffektivare drivlinor, säger Niklas Thulin, Director Electromobility på Volvo Penta. – När vi skulle utvärdera vilka marknadsområden som var lämpligast att satsa på för att nå vår vision om att kunna erbjuda elektriska drivlinor var det idealiskt att låta VGIGP-teamet undersöka data, utmana antaganden och lägga fram förslag som skulle kunna leda fram till konkreta planer inför framtiden för terminaltraktorer.

Huvudfaktorer för elektrifiering
Teamet undersökte tre huvudfaktorer som kan vara viktiga för kunderna: total ägandekostnad för en elektrifierad vagnpark i jämförelse med en dieseldriven vagnpark, en differentieringsanalys av energipriser, batterikostnader och laddningsscheman samt hur elektrifiering skulle kunna tillföra mervärde inom materialhanteringssektorn.

Terminaltraktorer som transporterar last i Göteborgs hamn användes som fallstudier. Ytterligare modellering gjordes för att förutsäga prestandakapaciteten för elektriska drivlinor.

– När det gällde industrimaskiner fanns det ytterst lite data att tillgå. Vad vi gjorde istället var att analysera data från elbilar, identifiera trender och översätta tillämplig information, säger Patrick Graven, Business and Finance Controller från USA. – Vi kom över data avseende driftskostnader för batterier, restvärden för fordon, återförsäljningspriser för elbilar jämfört med bilar med bensinmotorer och tillämpade dessa data på batterier för tunga fordon och hur prisnivån ser ut i dag.

Gruppen undersökte även data från eldrivna bussar och lastbilar och tittade på faktorer som investeringskostnader, batteriernas storlek och effektivitet, underhållskostnader, energipriser, utsläpp och laddningsinfrastruktur.

Ökad efterfrågan och lägre kostnader
Teamets slutsats var att det finns ett robust underlag för att satsa på elektrifierade hamnterminaltraktorer men att regionala skillnader i energikostnader kan ha betydelse och att en ökad efterfrågan på eldrivna alternativ i framtiden skulle kunna ge större stordriftsfördelar som leder till lägre total ägandekostnad.

– Om en hamn köper in en elektrisk terminaltraktor i dag kommer den att vara mer kostnadseffektiv än en dieseldriven traktor inom sju år, men år 2025 kommer den att vara mer kostnadseffektiv redan efter två år, säger Gustaf Eriksson, IT-projektledare som är baserad i Sverige. – De ekonomiska fördelarna med eldrivna terminaltraktorer jämfört med dieseldrivna traktorer kommer fortsätta att öka.

Gruppen kom också fram till att lastoperatörerna i hamnen bör ”passa på att ladda” batterierna i mån av tid under dagen istället för att vänta till slutet av ett skift. Operatörerna skulle också uppleva en större komfort tack vare minskade utsläpp och mindre buller.

– Informationen som teamet presenterat bekräftar vad vi tidigare trott, avslutar Niklas Thulin. – Det finns ett starkt underlag för att satsa på elektrifiering av terminaltraktorer i hamnar.

Volvo Group International Graduate Program

  • Volvo Group International Graduate Program är en möjlighet som har funnits för nyutexaminerade personer i drygt två decennier.
  • Varje år väljs 25 till 30 Master- och Bachelor-studenter ut till programmet.
  • För 2017–2018 kom det in omkring 6 000 ansökningar.
  • Deltagarna i programmet är indelade i mindre team med 5–6 personer som analyserar olika ämnesområden för något av Volvokoncernens affärsområden.
  • Alla har olika studie- eller yrkesbakgrund, till exempel inom ekonomi, konstruktion, logistik, IT, marknadsföring, inköp och HR, för att ge varje team en så bred bas av kunskap och kompetens som möjligt.
  • Teamet som har jobbat med elektrifieringsprojektet för terminaltraktorer åt Volvo Penta bestod av: Gustaf Eriksson, Patrick Graven, Camille De Koninck, Ylan Benrabaa-Bal, Ryo Ishibashi och Scott Young.

Relaterade nyheter