Redo för övergången till eldrift

De senaste framstegen inom elektromobilitetstekniken och den förbättrade batterikapaciteten kommer att göra att både industri- och marinmotorsegmentet snart kan påbörja övergången till eldrift. Genom att arbeta nära sina kunder och bygga vidare på Volvokoncernens beprövade teknik kommer Volvo Penta att kunna ta fram ett konkurrenskraftigt erbjudande.
Redo för övergången till eldrift

Niklas Thulin, Director Electromobility, Volvo Penta.

Volvo Pentas kundbas sträcker sig över en mängd olika segment, från industriella tillämpningar som gruvdrift och materialhantering till yrkessjöfart och fritidsbåtar. Men det finns en gemensam trend inom alla dessa segment – ett växande behov av renare, tystare och mer bränsleeffektiva drivlinor.

Brytpunkten närmar sig snabbt
”Ägandekostnaden håller på att nå en punkt där det blir mer lönsamt att driva en elektrisk enhet än en dieselmotor och det är då som marknaden verkligen kommer att ta fart”, säger Niklas Thulin, Director Electromobility, Volvo Penta. Industriella tillämpningar, särskilt materialhantering, är ett lovande segment tack vare det höga maskinutnyttjandet. Men övergången till eldrift blir också mer och mer ekonomiskt genomförbar inom yrkessjöfarten, särskilt för fartyg som färdas korta avstånd i miljöer som omfattas av utsläppslagstiftning. För fritidsbåtar ger drivlinor med noll utsläpp, låga ljud- och vibrationsnivåer förbättrade båtupplevelser.

En beprövad teknikplattform
Det finns många synergier för alla användningsområden och nya lösningar kan utvecklas parallellt. Volvo Penta drar också nytta av Volvokoncernens beprövade elektromobilitetsplattform, som redan har tillämpats med framgång på bussar, tunga lastbilar och anläggningsmaskiner. Volvo Pentas nya toppmoderna elektromobilitetsverkstad ligger dessutom tvärs över gatan från Volvokoncernens 120 personer starka elektromobilitetsteam.

”Vår strategi är att börja med att återanvända så mycket som möjligt från Volvokoncernens elektromobilitetsplattform och det verkar som det kommer att täcka en stor del av våra kunders behov”, säger Niklas Thulin. ”Volvokoncernen har investerat mycket i att ta fram dessa komponenter och styrsystem, så vi bör återanvända dem på de områden där det är möjligt. När det gäller mer unika användningsområden kommer vi så småningom att utveckla ytterligare komponenter för att uppfylla kundernas behov.”

Batteritekniken står i centrum för utvecklingen
Precis som för alla elektromobilitetsprodukter är de viktigaste funktionerna – och framtidens utmaningar – knutna till batterikapacitet och laddningstid. Under det senaste årtiondet har kostnaderna för litiumjonbatterier minskat drastiskt, vilket har lett till att ny teknik som smartphones, drönare och elcyklar brett ut sig. Men det krävs fler förbättringar innan Volvo Penta kan övergå till eldrift fullt ut. Kortare och snabbare laddningstider och ökad tillgång till laddningsinfrastruktur kommer också att möjliggöra mindre batterier, det kommer i sin tur att minska kostnaderna ytterligare.

”Det är verkligen nyckeln”, säger Niklas Thulin. ”Ju lägre batterikostnaden blir, desto snabbare kommer övergången att ske. Om det fortsätter i den här takten tror vi att eldrift verkligen kommer att ta fart de närmaste åren, så 2021 framstår som en bra tidpunkt att finnas på marknaden med en färdig lösning.”

Varför samarbetet med kunderna är nödvändigt
Laddningsfrekvens och laddningsmetod är också viktiga parametrar ur kundens perspektiv och hjälper till att avgöra om en viss elektromobilitetslösning är gångbar eller inte. Detta är en av anledningarna till att ett nära samarbete med kunder, operatörer och de OEM-tillverkare som bygger maskinerna eller fartygen är en viktig del av produktutvecklingsprocessen. Vår metod är att driva ett antal pilotprojekt med utvalda kunder. ”Det är viktigt att ofta vara ute hos kunderna, operatörerna och slutanvändarna för att förstå vilka fördelar eldriften kommer ge dem, var den kommer att användas och hur ofta de kommer att kunna ladda”, säger Thulin. ”Det är bara genom att förstå alla detaljer som vi kan föreslå ett system. Oavsett användningsområde kommer det inte att handla om en färdig lösning – den måste utvecklas tillsammans med kunden.”

En ny tidsålder
Övergången till eldrift kan också öppna för nya möjligheter att skräddarsy enskilda maskiner och fartyg efter användningsområde. ”Att vara utsläppsfri tar bort vissa av hindren för att göra ändringar i drivlinan”, tillägger Thulin. ”När en motor certifieras har den en viss dataspecifikation och den kan bara säljas och användas precis som den certifierats. Men om det inte finns några utsläpp kan drivlinans parametrar ändras efter det specifika användningsområdet, vilket också kan förändras med tiden. Detta skapar fler tekniska möjligheter när det gäller att skräddarsy drivlinor och i slutändan även skapa självlärande drivlinor.”

Relaterade nyheter