ElectriCity ger sig ut på vattnet med Volvo Penta

I nästa fas av Göteborgs initiativ för att ge invånarna ett smidigt pendlingsnätverk som täcker in hela staden och har låga utsläpp lanseras en eldriven färja som drivs med Volvo Penta-motorer i transportekosystemet ElectriCity.

ElectriCity-projektet i Göteborg har nått stora framgångar och nu läggs en helt eldriven färjelinje till stadens befintliga elbussnät. Det eldrivna marina drivsystemet levereras av Volvo Penta, som ansluter till initiativet efter systerbolaget Volvo Bussar, som är ledande partner inom ElectriCity-projektet och har levererat elbussar till linje 55 i centrala Göteborg och eldrivna ledbussar till linje 16. Den nya eldrivna färjan, som är tänkt att vara en modell för hur en framtida ren stadsutveckling kan se ut, kommer att fungera som en förbindelse över Göta älv.

Göteborgs ElectriCity-projekt är ett samarbete mellan industrin, högskolan och kommunen. Det handlar om att utveckla, testa, demonstrera och utvärdera lösningar som bidrar till att etablera nya, hållbara och attraktiva transportsystem och som skapar nya möjligheter för framtida resande, varutransporter och stadsplanering. Att använda el i kollektivtrafiken bidrar till att minska problem som buller och dålig luftkvalitet, förutom att det minskar energiförbrukningen och transporternas miljöpåverkan.

Skapa elektriska farleder
Även om det redan finns färjor på Göteborgs vattenfarleder som är utrustade med eldrivna dieselmotorer används dessa bara på korta sträckor över älven. ElectriCitys färja kommer med sina Volvo Penta-motorer att bli den första helt eldrivna färjan i staden som kan genomföra längre turer med flera stopp, och kommer så småningom även att kunna snabbladdas.

Att införa den här turen är en del av en långsiktig plan med fler färjelösningar med ren energi och ett marint demonstrationsobjekt. Städer runt om i världen har ofta byggts runt vattenleder, och att förbinda hållbara vägtransporter med hållbara sjötransporter i ett och samma trafiksystem är ett av slutmålen.

Färjan, Älvsnabben 4, kommer att konverteras till endast eldrift av Volvo Penta i samarbete med Västtrafiks operatör Styrsöbolaget, som är en del av Transdev. Det handlar om att ta bort marina dieseldrivlinor och ersätta dem med ett batteridrivsystem med samma effekt som den tidigare dieselmotorn, men med ett betydligt högre högsta vridmoment. I början kommer färjan att laddas över natten med ett inbyggt generatoraggregat som körs på HVO.

Den nuvarande planen är att komma igång med konverteringen tidigt nästa år, och målet är att färjan tas i kommersiell drift på Göta älv i slutet av 2020.

”Vi stöder fullt ut ElectriCitys ambition att ge ännu mer liv åt Göteborg genom att sammanföra människor över hela staden på ett hållbart sätt”, säger Björn Ingemanson, vd för Volvo Penta. ”Volvo Penta har en fördel när det gäller elektromobilitet. Som en del av Volvokoncernen har vi tillgång till teknik och expertis från många års utveckling av elbussar i Göteborg, där vi har legat i framkant inom säkerhet och effektivitet. Nu vill vi anpassa denna ledande teknik till användning i en marin miljö, och omsätta fördelarna med en beprövad teknik i ett nytt sammanhang.”

Ren. Effektiv. Uppkopplad. Stad
Göteborg är en av världens mest progressiva städer när det gäller arbetet med klimat- och miljöfrågor. Staden har för närvarande den högsta rankningen i Global Destination Sustainability Index 2019. Olika pågående initiativ, som den eldrivna färjelinjen med Volvo Penta-motorer, kommer med tiden att bli en del av Göteborgs långsiktiga transportinfrastruktur med ren energi.

”Västtrafik strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp med 90 procent före 2035. För att kunna uppnå den målsättningen är det avgörande med en storskalig elektrifiering av alla våra stadslinjer. ElectriCity-initiativet är ett viktigt steg i rätt riktning, och vi ser fram emot att införliva den helt eldrivna Volvo Penta-färjan i vårt transportsystem”, säger Camilla Holtet, utvecklingschef på Västtrafik.

Se filmen >

De partners som är inblandade i ElectriCity är Volvokoncernen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs stad, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Göteborg Energi, Älvstranden Utveckling, Ericsson, Keolis, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter.

https://www.electricitygoteborg.se/

Ladda ned högupplöst bild >

Om du vill ha mer information kan du kontakta:

Jennifer Humphrey
Varumärke, kommunikation och marknadsföring
AB Volvo Penta
Tel: int +46 (0) 31 323 30 55
E-post: jennifer.humphrey@volvo.com

Relaterade nyheter

Volvo Penta har 2021 som mål för att införa eldrift

Volvo Pentas målsättning är att bli ledande inom hållbara drivlinor och företaget satsar nu för fullt att utveckla hybrid- och heleletriska lösningar. Målet är att kunna erbjuda elektrifierade lösningar både inom marin- och industrisegmentet år 2021....

Volvo Penta powers positive experience for Volvo Ocean Race guests and sailors

Guests are enjoying the action in the Volvo Ocean Race, as they experience the thrilling competition with the help of RIBs powered by Volvo Penta’s V6-280 gasoline engine....

Preparing the Volvo Ocean Race engines for their toughest challenge

With the Volvo Ocean Race now halfway through the arduous and epic voyage, technical support engineer Johannes Karlsson has been giving a full service to the boats’ Volvo Penta engines during a stop-over in Auckland, ahead of the harshest leg across ...