Volvo Penta 1910

1910-1919

Under detta årtionde utökades motorprogrammet med 2-, 3- och 4-cylindriga varianter. Alla de 3 268 motorer som såldes före år 1920 till båtägare, brandkårer, armén, husägare och andra kunder hade som standard ett motorvarvtal på 800 v/min. År 1919 bytte företaget namn till AB Pentaverken. Motortillverkningen var den dominerande verksamheten under denna period, men lönsamheten var dålig under den depression som följde efter första världskriget.

1919 – Företaget får nytt namn

1919 – Företaget får nytt namn

År 1919 bytte företaget namn till AB Pentaverken. Motortillverkningen var den dominerande verksamheten under denna period, men lönsamheten var dålig under den depression som följde efter första världskriget.