Volvo Penta 1930

1930-1939

I början av 1930-talet tillverkade Penta fler Volvomotorer än Pentamotorer per år, och Volvos ekonomiska intresse för Pentaverken växte. Det gick inte längre lika smidigt som det hade gjort i början att tillverka marin-, industri- och bilmotorer under ett och samma tak. Trots att tidsstudier och löpandebandproduktion infördes i ett tidigt skede – redan 1930 – var det ständiga problem under våren och sommaren, då det var högsäsong för Volvo och andra kunder. Volvo var en krävande kund vars tjänster efterfrågades av många andra svenska företag, och det var ofta nödvändigt att arbeta dygnet runt för att hinna med beställningarna.

1935 – Volvo tar över

1935 – Volvo tar över

Volvoverksamheten blev allt viktigare för Penta, och 1935 köpte Volvo upp sin motorleverantör och ändrade företagets namn till Volvo Pentaverken. Samma år flyttade Volvo en konstruktions- och försäljningsavdelning för icke-fordonsrelaterade motorer och etablerade AB Pentaverken i Göteborg. Det var ur detta företag som AB Volvo Penta växte fram. Samma år introducerades Hesselman-motorn: en sexcylindrig råoljemotor med tre cylindrar på tomgång, en mycket avancerad konstruktion för sin tid. Under den här tiden började man för första gången anställa kvinnor i företaget.