Volvo Penta 1960

1960-1969

För att tillgodose marknadens efterfrågan på Aquamatic byggdes en ny fabrik i Köping. Enbart i USA såldes år 1965 cirka 2 000 Aquamatic-drevpaket, och fem år senare köpte amerikanerna fler än 5 000 AQ-paket och nästan 4 000 drev. Samma år såldes närmare 15 000 AQ-paket och cirka 5 000 drev på företagets marknader totalt. Andra viktiga produkter på 1960-talet var generatorer och kompressorer, och leveranserna av industrimotorer ökade hela tiden för att i slutet av årtiondet nå rekordhöga 3 000 enheter per år.

1965 – AB Volvo Penta

År 1965 bytte företaget namn till AB Volvo Penta. Dotterbolag grundades i England, Tyskland och Italien och företaget började vinna mark i Sydamerika. Dessutom förvärvades det nederländska företaget Dieseltechniek. I Göteborg växte Pentas personalstyrka och det började kännas trångbott. I slutet av årtiondet uppgick antalet anställda till närmare 500, så man beslutade sig för att flytta till Volvos Z-område i Göteborg.

Under 1960-talet var efterfrågan på Volvo Pentas industrimotorer hög, och stora volymer såldes för användning i bevattningssystem och dieseldrivna generatorenheter. Intresset var stort, inte minst för den klassiska 100-motorn som såldes i stora volymer till Mellanöstern där den användes i bevattningsanläggningar. Se gärna kortfilmen för att få en inblick i hur de användes.

1960-talet – Aquamatic slår igenom

På 1960-talet kom Volvo Pentas första produkt med verklig stjärnstatus, Aquamatic, som är det näst största genombrottet i Pentas historia. De samriskprojekt som Volvo Penta hade upprättat med det danska båtbyggarföretaget Botsved Boats resulterade i att Aquamatic valdes som drev i Botsved Boats nya Coronet-modell. Under början av 1960-talet blev Coronet alltmer populär, inte minst i USA, och i mitten av årtiondet var succén ett faktum. För den som tittat på den här animerade instruktionsfilmen blir installationsprocessen en enkel match.