Våra kärnvärden

Våra kärnvärden

Kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn

Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön är Volvo Pentas kärnvärden. Vi delar detta åtagande med hela varumärket Volvo, och dessa värderingar är själva kärnan i allt vi gör. Tillsammans representerar de viktiga delar av vår organisation, våra produkter och vårt sätt att arbeta. Volvo Pentas kärnvärden driver utvecklingen av nya produkterbjudanden men präglar också vårt sätt att ge service åt kunder och samhället omkring oss.

Att förse våra kunder med de bästa tänkbara produkterna är inte tillräckligt. Det är precis lika viktigt att utveckla lösningar som bygger på kvalitet i varje avseende, säkerhet för användaren och omsorg om miljön. Lösningar som gynnar hela samhället och som syftar till en bättre framtid.

Peter Hertinge, Senior Vice President, Volvo Penta

Volvo Penta Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet speglar vårt löfte om att erbjuda tillförlitliga produkter och tjänster. Volvo Pentas kvalitetsåtagande sträcker sig längre än till industriellt hantverk och teknisk expertis. Det är därför som vi hela tiden arbetar med samtliga erbjudanden för att kunna leverera mervärde till kunderna. Vi uppnår högsta kvalitet genom att ständigt förbättra våra processer, produkter och tjänster utifrån kundernas krav. Kundernas behov och förväntningar ska ligga till grund för samtliga aspekter av vår verksamhet, från produktutveckling och tillverkning till leverans och kundsupport.

Volvo Penta Säkerhet

Säkerhet

Säkerheten är av tradition en mycket viktig del av Volvokoncernens produkter, processer och tjänster. Vårt säkerhetsfokus hjälper oss att se till att våra produkter håller högsta funktions- och driftmässiga standard oavsett i vilket sammanhang de används. Både på land och till sjöss. För de flesta av Volvo Pentas motorapplikationer är säkerhetsbegreppet nära förknippat med hållbarhet och tillförlitlighet.

Detta resulterar i motorer som aldrig drabbas av driftavbrott ute på sjön eller mitt i en viktig driftsituation. Det innebär också pålitlig startförmåga i akuta lägen då reservaggregat behöver träda in. Andra viktiga aspekter är våra designaspekter när det gäller säkerheten för operatörer och användare. Säkerheten i våra produkter och för våra kunder är absolut avgörande i allt vi gör och allt vi står för.

Volvo Penta Miljöhänsyn

Miljöhänsyn

På vår väg mot en mer hållbar utveckling har vi ett åtagande för att minska miljöavtrycket för våra lösningar. Vi gör detta genom att arbeta med miljöprogram som omfattar hela företaget, från produktutveckling och produktion till försäljning och service. Med hjälp av spjutspetsteknik arbetar vi ständigt för att öka bränsleeffektiviteten och minska utsläppen från våra produkter. Dessutom har vi säkrat ISO 14001-certifiering för samtliga funktioner och produktionsanläggningar. Våra ansträngningar har resulterat i minskad resursanvändning och att vi nått miniminivåer för kemikalieanvändning, luftföroreningar samt vatten- och avfallshantering.

Läs mer om Volvokoncernens arbete med hållbar utveckling
Kontakta återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare