Mot en hållbar utveckling

HÅLLBAR UTVECKLING

Mot en bättre framtid

Hållbar utveckling kan definieras som att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Företag som inte integrerar detta fullt ut i sina processer är utrotningshotade. Det är inte längre bara en bonuspoäng, det är en förutsättning för framgång. Vi på Volvo Penta tror på att arbeta med morgondagens hållbara lösningar och hela tiden förbättra våra produkter. Vårt arbete med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet har som mål att uppnå bättre prestationer inom vårt område och en bättre framtid.

Vår vision

Vår vision

Att bli världsledande på att leverera hållbara drivsystem

Ledande inom miljöomsorg

För oss på Volvo Penta går hög motorprestanda och minskad miljöpåverkan hand i hand. När vi utvecklar nya produkter lägger vi alltid stor vikt vid att reducera motorernas utsläpp och bränsleförbrukning samt utveckla nya innovationer för att minska risken för säkerhetsrelaterade incidenter. Vårt åtagande sträcker sig dock längre än till våra produkter och tjänster. Vi utvärderar hela tiden effekterna av vår verksamhet genom hela värdekedjan – ur ett ekonomiskt, samhälleligt och miljömässigt perspektiv.

Dessutom övervakar vi noggrant leverantörernas och återförsäljarnas miljöavtryck, för att säkerställa att de lever upp till samma höga standarder. Genom att anamma detta förhållningssätt kan vi behålla vår konkurrenskraft, leverera den senaste tekniken till kunderna och gå vidare mot en hållbar framtid – på samma gång.

Alltid steget före

Alltid steget före

Bättre dieselmotorer ger lägre utsläppsnivåer. I EU, USA och Japan har utsläppen under de senaste 20 åren minskat med 75–95 procent. Eftersom de befintliga kraven tillämpas i allt större utsträckning, finns det många länder som ligger tätt bakom. Vi på Volvo Penta välkomnar tuffare lagstiftning. Att följa befintliga regler och lagar på utsläppsområdet är förstås nödvändigt, men med hjälp av vårt kontinuerliga arbete med ny teknik och våra välkända innovationer vill vi hela tiden ligga steget före – redo för framtida krav.

Alternativa bränslelösningar

Alternativa bränslelösningar

I vår ständiga strävan att minska miljöeffekterna har Volvo Penta godkänt användningen av HVO (hydro-treated vegetable oil) – ren eller blandad med konventionell diesel – i alla våra dieselmotorer. HVO är ett förnybart paraffinbränsle som även kallas syntetisk diesel och som kan framställas från en rad olika vegetabiliska och animaliska källor. Koldioxidutsläppen kan reduceras med upp till 90 procent beroende på vilken råvara som används i HVO-framställningen. 

Certifierade produktionsanläggningar

Certifierad produktion

Miljökraven för Volvokoncernens produktionsanläggningar efterlevs vid Volvo Pentas samtliga produktionsanläggningar. Vi tittar på varje del av processen i tur och ordning och genomför de förändringar som krävs för att minska vår miljöpåverkan. Vi kan exempelvis minska klimatpåverkan från våra fabriker avsevärt genom att byta energikällor för uppvärmning och elektricitet. I dag uppfyller vissa av våra fabriker och byggnader vår strängaste interna standard och har nästan inga koldioxidutsläpp för sina verksamheter. Produktionsanläggningen i Vara blev en av de första ISO 14001-certifierade fabrikerna i Sverige. I dag är hela vår drift ISO 14001-certifierad, och fabriken i Lexington (USA) är dessutom ISO 18001-certifierad.

Kontakta återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare