På jakt efter guld

Pogo är en av de största guldgruvorna i Alaska. Över 2 500 ton malm utvinns varje dag i de 50 km långa gångarna under jord.
1860x1050-story-goingforgold

Här kör en Volvo Penta-driven underjordslastare dubbla skift, upp till 20 timmar per dygn. Med sin exceptionella tillgänglighet, sina utmärkta ventilationsfrekvenser och sina låga utsläppsnivåer är Volvo Penta-motorerna bra för verksamheten i Pogo.

Vintertemperaturen i gruvan kan sjunka till -60 °C, men med Volvo Penta-motorernas låga krav på luftväxling behöver Pogo inte lägga lika mycket pengar på att värma upp ventilationsluften.

Volvo Pentas Tier 4 Interim TAD1361VE-motor använder SCR-teknik (selektiv katalysatorreduktion), som halverar kväveoxidnivåerna.