Volvo Penta presenterar sitt Steg V-koncept – optimerat för framtiden

Volvo Penta presenterar sitt Steg V-koncept vid CONEXPO/CON-AGG i Las Vegas den 7–11 mars. Precis som med tidigare utsläppssteg finns samtliga fem modeller med i Steg V-programmet – D5, D8, D11, D13 och D16. Effektområdet på 143–770 hk (105–565 kW) är detsamma som för Volvo Pentas befintliga program av industrimotorer för offroadbruk. Företagets Steg V-plattform visas upp med hjälp av en D11-motor och dess perfekt anpassade avgasefterbehandlingssystem (EATS).
1860x1050-EATS-engine

Steg V-reglerna planeras träda i kraft i januari 2019 i Europa, med krav på nya utsläppsbegränsningar för dieselmotorer och gnisttända motorer inom en rad industriella användningsområden. Regelverkets omfattning breddas eftersom motorer på under 19 kW och över 560 kW nu för första gången har tagits med i lagstiftningen. De nuvarande Steg IV-reglerna begränsar den totala partikelmassan som släpps ut, medan Steg V även kommer att reglera antalet partiklar.

En effektiv lösning som har konstruerats och optimerats för kunden
Volvo Pentas nya Steg V-plattform har optimerats så att den uppfyller kommande utsläppsstandarder och framtida kundbehov. Volvo Penta har dragit nytta av de beprövade och vedertagna koncept som redan finns inom Volvokoncernen och har dessutom lyssnat noga på kunderna för att förstå deras framtida behov.

”Med vårt Steg V-program fokuserar vi på att leverera den idealiska lösningen för kundens faktiska arbetsmiljö – en lösning som är lämplig för användningsområdet och som hjälper våra kunder att lyckas inom sina respektive marknader och segment”, säger Johan Carlsson, Chief Technology Officer för Volvo Penta.

Det nya Steg V-programmet säkerställer enhetlig installation mellan olika utsläppsnivåer. Motorprogrammet kommer att vara konsekvent, från Steg II till Steg V, vilket är mycket fördelaktigt för OEM-företagen.

”Vi säkerställer kompatibilitet med tidigare utsläppslagstiftningar genom att använda samma hårdvarulayout och återanvända den elektriska arkitekturen så att det finns konsekvens mellan olika utsläppssteg”, tillägger Carlsson. ”Det här innebär att våra kunder kan integrera lösningar från flera utsläppssteg samtidigt.

Med vår Steg V-lösning har vi fortsatt förfina den framgångsrika designfilosofi som användes för vårt befintliga Steg IV/Tier 4 Final-program med fortsatt fokus på maximerad tillgänglighet, minimerad bränsleförbrukning samt enklast möjliga installation, drift och underhåll.”

Ett komplett system med en lång rad fördelar
Volvo Penta erbjuder ett komplett system där användarvänlighet är ledstjärnan och där motorn och EATS fungerar tillsammans i perfekt harmoni. Hög effektivitet i EATS har gjort att Volvo Penta kan leverera en motor med lägre komplexitet. Slutresultatet är att tekniken i Steg V-programmet är optimerad för att ge bästa tänkbara användning.

För Steg V har motorn utrustats med ett turboaggregat med fast geometri, vilket bidrar till minskad komplexitet, förbättrad bränsleförbrukning och ökad effektivitet. Ett bränsleinsprutningssystem av common rail-typ gör att ljudnivåerna och bränsleförbrukningen minskar.

Volvo Penta har valt att använda icke-kyld avgasåterledning (EGR), vilket ger högeffektiv värmehantering för motorn. Tack vare en elektrisk avgastrycksregulator (EPG) och ett luftspjäll fungerar systemet utan att bränsle sprutas in i avgaserna i syfte att höja temperaturen. Med den här metoden har avgaserna optimal temperatur när de passerar genom EATS. Den låga värmeavgivningen från systemet innebär att det behövs mindre kylning. Den kraftfulla kombinationen leder till ökad effektivitet och tillgänglighet för operatören.

Användarvänlig regenereringsstrategi
Volvo Pentas Steg V-motor och EATS är konstruerade för att fungera tillsammans och maximera den passiva regenereringen under normal drift. Vid behov höjer de motormonterade värmehanteringsenheterna automatiskt avgastemperaturen. Den ytterst effektiva SCR-tekniken (selektiv katalysatorreduktion) möjliggör användande av en motor med låg komplexitet och robust konstruktion. Motorkonceptet ser dessutom till att det är enkelt för EATS att upprätthålla en gynnsam temperatur under normal drift.

Med Volvo Pentas Steg V-strategi sker ingen regenerering med hög temperatur eftersom det inte behövs någon svavelregenerering i SCR-katalysatorn. Endast sotregenerering krävs för att rengöra dieselpartikelfiltret (DPF).

Vi introducerar EU Steg V D11-motorn – optimerad för prestanda
Nya EU Steg V D11 TAD1180-1182VE, som visas upp vid CONEXPO/CON-AGG, är en kraftfull, driftsäker och effektiv sexcylindrig motor. Med uteffekter på mellan 320 och 388 hk (235–285 kW) är D11 konstruerad för att leverera högsta möjliga effekt och vridmoment vid låga varvtal. Detta ger optimerad prestanda med smidig drift, låga bullernivåer och en bränsleeffektivitet i världsklass. D11 är utrustad med samtliga funktioner i Volvo Pentas Steg V-koncept, exempelvis ett bränsleinsprutningssystem av common rail-typ, icke kyld EGR samt EPG och luftspjäll.

Ett perfekt anpassat efterbehandlingssystem 
Volvo Penta erbjuder ett flexibelt EATS med enklast möjliga installation, drift och underhåll. Moduluppbyggnaden gör att EATS kan installeras i en rad olika konfigurationer och positioner.

I EATS ingår följande komponenter:

  • DOC (dieseloxidationskatalysator)
  • DPF (dieselpartikelfilter)
  • DEF/AdBlue®-insprutning
  • SCR (selektiv katalysatorreduktion)
  • Katalysator för ammoniakrester (ASC)

”Vi är stolta över tekniken bakom vårt konkurrenskraftiga Steg V-program”, säger Giorgio Paris, chef för Volvo Pentas industrisegment. ”Jag är övertygad om att vi har ett marknadsledande erbjudande med vår passiva regenerering och vårt kompletta system som möjliggör lägre motorkomplexitet och ett mycket effektivt system för avgasefterbehandling. Detta leder i slutänden till högre tillgänglighet för kunderna, som alltid utgör själva kärnan i vår designfilosofi.”

Volvo Penta finns i monter N10036 vid CONEXPO/CON-AGG den 7–11 mars.

Mer information om Volvo Pentas Steg V-lösning finns på http://www.volvopenta.com

Ladda ned högupplösta bilder:

Endast motor >

Motor med EATS >

EATS >