Banar väg för elektromobilitet

Framsteg inom tekniken för eldrift och förbättrad batterikapacitet främjar Volvo Pentas vision om att kunna erbjuda elektrifierade lösningar senast 2021.
Banar väg för elektromobilitet

Volvo Pentas Chief Technology Officer Peter Granqvist med en elektrisk drivlina.

Volvo Pentas ingenjörer säkrar, testar och utvärderar lösningar för eldrift som ska användas för att driva nästa generation produkter från företaget. Samarbete är nyckelordet. Volvo Penta samarbetar nära med kunder och leverantörer för att få fram lönsamma lösningar för elektriska drivlinor.

– Behovet av hållbarhet för miljön ökar och kundernas affärskrav blir allt högre i takt med att elektrifierade alternativ blir allt mer gångbara, säger Peter Granqvist, Chief Technology Officer på Volvo Penta. Behoven skiljer sig åt mellan olika branscher, exempelvis byggnads-, gruv- och materialhantering, precis som mellan tillämpningar för yrkessjöfart och fritidsbåtar. Men man kan urskilja en tydlig trend i alla kundgrupper: man vill ha renare, tystare och effektivare drivlinor, säger Peter Granqvist.

Genom att utnyttja Volvokoncernens beprövade plattformar och den senaste tekniken för energilagring i batterier, och genom att samarbeta direkt med kunder, skapar Volvo Penta win-win-lösningar för elektromobilitet som gör att kunderna kan utveckla sin verksamhet.

Beprövad teknikplattform
En tveklös fördel med att tillhöra Volvokoncernen är tillgången till avancerad teknik. Volvo Penta fortsätter att utveckla den beprövade elektromobilitetsplattformen som har använts med framgång av Volvos buss- och lastbilsdivisioner i många år. Företagets nya verkstad med fokus på elektrifiering ligger mittemot Volvokoncernens 140 man starka elektromobilitetsteam. Man samarbetar nära för att hitta synergier mellan olika tillämpningar och utveckla nya lösningar för Volvo Pentas kunder.

Batteriteknik är avgörande
De begränsande faktorerna för att skapa kommersiellt gångbara eldriftslösningar för tunga tillämpningar har varit batterikapacitet, vikt och laddningstider. Men utvecklingen under det senaste decenniet har lett till att antalet nya batteridrivna enheter ökat, såsom smartphones, drönare, elcyklar och till och med energilagringssystem i större skala.

– Den här breda användningen av batteritekniken innebär att det finns ökad kunskap och kapacitet som kan delas över branscherna, säger Thulin. Ökad energitäthet och mindre batterier möjliggör nya maskinkonstruktioner. Och lägre kostnader innebär att ägandekostnaden når en punkt där det för flera tillämpningsområden blir mer lönsamt att driva en eldriven maskin än en med en vanlig motor. Dessutom kommer kortare laddningstider och utökad laddningsinfrastruktur vid kundernas depåer och andra knutpunkter också att bidra till elektrifieringens frammarsch.

Kundsamarbete
En viktig drivkraft för Volvo Penta när det gäller att utveckla eldriftslösningar är att kunna bidra till kundernas framtidssäkring av sina företag. Där samarbetar företaget med kunderna för att utvärdera de bästa alternativen och driva pilotprojekt för att bestämma riktningen för framtida produktutveckling.

– Det är viktigt att lära känna kunderna – både OEM-partner och operatörer – för att förstå vilka fördelar de kan ha av elektrifiering, hur maskiner och utrustning är avsedda att användas samt hur och var laddning kan införlivas i driften, säger Thulin. Genom att känna till alla detaljer kan vi föreslå ett system som är finjusterat för deras behov.

Ladda ned högupplöst bild >

Ann Parmar

PR & Communication Industrial
Volvo Penta
E-post: ann [dot] parmar [at] volvo [dot] com

Relaterade nyheter