Globalt återförsäljarnätverk och lokala experter

Globalt återförsäljarnätverk

Globalt nätverk, lokal expertis

Fler och fler operatörer använder Volvo Pentas industrimotorer världen över. Det gör att vårt återförsäljarnät för industrimotorer hela tiden utvecklas i takt med att vi anpassar oss och utökar vår geografiska närvaro. Detta gör vi för att tillgodose dina behov – oavsett var du har din verksamhet. Volvo Pentas återförsäljarnät för industrimotorer har cirka 750 auktoriserade återförsäljare. De finns i hela världen och erbjuder service och support för att du ska kunna maximera produktiviteten under motorns hela livslängd.

Våra återförsäljare av industrimotorer får utbildning i Volvo Pentas senaste teknik och reparationsprocesser. De har också krav på sig att följa våra återförsäljarstandarder för industrimotorer, som ska säkerställa genomgående hög kvalitet på service och support. I linje med Volvo Pentas kärnvärden för kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön fokuserar återförsäljarstandarderna på

  • Teknisk kompetens, vilket även omfattar avancerad
           felsökning
  • Tillgänglighet dygnet runt
  • Support på plats
  • Utmärkt reservdelstillgång
  • Snabba reparationer och svar på kundernas frågor

För att säkerställa bästa möjliga service och support erbjuder vi löpande produktutbildning och utför även regelbundna kompetensbedömningar, så att du alltid ska ha tillgång till lokal expertis som kan hjälpa dig att hålla verksamheten i gång. 

Dealer Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare