Volvo Penta Start/stopp

Volvo Pentas start-/stoppfunktion är integrerad i motorstyrenheten (ECU, Engine Control Unit) och stänger av motorn under längre tomgångsperioder för att sedan sätta på den igen när driften behöver återupptas. Den kan anpassas efter en rad olika maskiner och interagera med alla viktiga funktioner – motor, efterbehandlingssystem, batterier och maskinens styrenhet.

System för konstant övervakning

Med start-/stoppfunktionen övervakas skicket på motorn och startmotorn samt batterikapaciteten så att de rätta villkoren är uppfyllda innan automatiska starter och stopp tillåts. Dessutom övervakas efterbehandlingssystemen, exempelvis arbetstemperaturen i katalysatorn och temperaturen på AdBlue-/DEF-lösningen, samt trycket. Detta säkerställer att kraven för avgasemissioner uppfylls.

Enkel och anpassningsbar installation

Start-/stoppfunktionen är enkel att integrera med alla display-/styrsystem – utan att extra maskinvara eller kablage behövs. Beroende på hur behoven ser ut kan tillverkarna utveckla och använda en eller flera utlösare för att stoppa och starta om motorn automatiskt, till exempel stoppa vid vissa motorvarvtal, när parkerings- eller servicebromsen är ilagd eller vid vissa växlingslägen samt starta om via pedaltryck, reglagerörelse eller växlingsposition.

Robust startmotor

Startmotorn är optimerad för frekventa starter och har förstärkta lagerpunkter samt hållbara kolborstar som säkerställer robust drift. Regelbunden fullständig batteriladdning säkerställer ögonblickliga omstarter.
Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare