Display Control Unit 2

Volvo Pentas DCU2 (tillval) har en färgdisplay på 4,3 tum, som visar all viktig information – motorstyrning, övervakning och diagnostik. Den kompakta och användarvänliga kontrollpanelen kommunicerar direkt med motorstyrenheten (ECU, Engine Control Unit) och är skräddarsydd för Volvo Pentas motorer – för optimal funktionalitet och förenklad motorstyrning.

1221_Features_and_benefits1_image_DCU.png

All viktig information samlad på en plats

Övervakning av bränsleförbrukning, motorvarvtal, motortemperatur och nivån för AdBlue®/DEF – DCU2 styr motorn, tillhandahåller statusuppdateringar och felmeddelanden samt föreslår åtgärder. DCU2 möjliggör också varvtalsreglering eller motoravstängning med bara en knapptryckning.

Installationsmöjligheter för en rad olika användningsområden

DCU2 fungerar som en ”översättare” och gör det möjligt att ansluta digitala och analoga komponenter för extern kontroll och övervakning av motorn. Med en CAN-bussansluten varvräknare kan diverse mätare installeras. Dessutom kan flera installationer appliceras på samma motor – till exempel en display för styrning och ytterligare displayer för övervakning.
Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare