Skyddar din investering

Volvo Pentas produkter omfattas av Volvo Pentas internationella begränsade garanti (för USA – se Volvo Pentas nordamerikanska garanti) enligt villkoren och anvisningarna i Garanti- och serviceboken. Om du dessutom lägger till ett förlängt skydd (tillval) i upp till 5 år, kan du skräddarsy garantin så att den blir lika robust som själva motorn.

913_18_TEASER_1860x1050.png

Det som ingår

För industrimotorer gäller garantin i 24 månader eller högst tretusen (3 000) drifttimmar, beroende på vilket som inträffar först. Under de första 12 månaderna tillåts ett obegränsat antal drifttimmar. Volvo Pentas produkter omfattas av Volvo Pentas internationella begränsade garanti (för USA – se Volvo Pentas nordamerikanska garanti) enligt villkoren och anvisningarna i Garanti- och serviceboken.
914_19_TEASER_1860x1050.png

Globalt återförsäljarnätverk, lokala experter

Alla garantier, frågor och garantirelaterade reparationer hanteras av din lokala Volvo Penta-återförsäljare. Prata med din lokala Volvo Penta-återförsäljare om du vill veta mer om hur du får bästa möjliga garantiskydd för motor, reservdelar eller tillbehör.