Extrema miljöer, extrem motorkraft

Långa arbetsdagar under jord. Timme efter timme av krävande arbete. Här kan Volvo Penta-motorerna göra verklig skillnad. Vi har över 100 års erfarenhet av att arbeta med maskinteknik. Med våra hållbara, robusta, säkra och bränslesnåla motorer och vår snabba och tillförlitliga service och support kan gruvföretagen maximera sin tillgänglighet.

Tillval för en krävande arbetsmiljö

Tillval för en krävande arbetsmiljö

Volvo Pentas tillvalspaket för det tunga segmentet hjälper dig att öka motorernas tillgänglighet vid arbete i krävande miljöer. Yttre krafter, vibration och damm kan öka belastningen på motorer som används i anläggningsutrustning. Paketet för det tunga segmentet levereras med ett kylsystem, kablage och ett luftfilter som är konstruerat specifikt för att tåla tuffa, besvärliga och dammiga förhållanden. 

Tillgänglighet
Sänk dina ventilationsbehov

Sänk dina ventilationsbehov

Att förbättra förhållandena under jord kräver avancerad motorteknik och optimerat ventilationsbehov. Ordentlig ventilation i en underjordisk gruva är dock mycket energikrävande – och dyrt. Volvo Pentas motorer är branschledande när det gäller utsläppsnivåer och kan hjälpa gruvföretagen att sänka ventilationsfrekvensen och förbättra luftkvaliteten i gruvorna, vilket ger både renare luft och sänkta kostnader.

GEMENSAMMA MOTORPLATTFORMAR OCH HÖG FLEXIBILITET

GEMENSAMMA MOTORPLATTFORMAR OCH HÖG FLEXIBILITET

Alla våra industrimotorer är konstruerade för att vara en del av en gemensam plattform. Det ger ett framtidssäkert motorprogram med motorgränssnitt och programarkitekturer som matchar de olika utsläppsstegen. Den gemensamma plattformen underlättar också service- och reservdelstillgången. Motorns funktionalitet kan förbättras ytterligare med hjälp av tillvalsutrustning som kylsystem, fjärrmätning av olja eller oljepåfyllnad.

Längre serviceintervaller

Längre serviceintervaller

För att maximera tillgängligheten kan de flesta av Volvo Pentas industrimotorer köras i 1 000 timmar mellan servicetillfällena. Produktiviteten kan öka och tillgängligheten maximeras om du använder det tillhörande serviceprotokollet, genomför Volvo Pentas godkända oljeanalyser och använder Volvo Pentas oljefilter med rätt olje- och bränslekvalitet.

GLOBAL SERVICE OCH SUPPORT

GLOBAL SERVICE OCH SUPPORT

I vårt globala återförsäljarnätverk finns det gott om lokal expertis. Återförsäljaren och Volvo Pentas ingenjörsteam kan stötta dig i projekten från början till slut. Du får hjälp med allt från skräddarsydda lösningar och installationer, utbildning och utrustningssupport till nödvändigt stöd på eftermarknaden – med teknisk support på plats oavsett var du befinner dig. För att alltid vara säker på att din verksamhet drivs med full kapacitet har du dessutom tillgång till Volvo Penta Action Services globala telefonsupport – dygnet runt och på 28 språk.

Hitta motorinformation

Letar du efter manualer och handböcker?

Sök motorinformation

Hitta din motor
Dealer Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare