Vi minimerar den totala ägandekostnaden

Ekonomi

Minska din totala ägandekostnad

Volvo Pentas motorer är konstruerade för långsiktig prestanda. Vi är en del av Volvokoncernen – som är världsledande på dieselmotorteknik – vilket innebär att vi kan dra nytta av hela koncernens arbete med att utveckla innovativ teknik och hållbara, bränsleeffektiva lösningar. Resultatet blir ökad trovärdighet och förbättrade resultat för ditt företag. När du som kund investerar i en Volvo Penta-driven produkt kan vi hjälpa dig att maximera tillgängligheten, sänka den totala ägandekostnaden och förbättra kostnadskontrollen. Det ger dig mer tid till att fokusera på din kärnverksamhet.

Bränsle – den kritiska kostnaden

Bränsle – den kritiska kostnaden

Eftersom Volvo Penta hela tiden utvecklar och förbättrar sina motorers bränsleeffektivitet ger vi motoroperatörerna en konkurrensfördel. Under en femårsperiod står bränslekostnaderna för hela 90–95 procent av totalkostnaden för att driva en primärkraftinstallation. Den erkänt höga kvaliteten och effektiviteten hos Volvo Pentas motorer i kombination med den höga bränsleeffektiviteten ger de rätta förutsättningarna för en hållbar drift.

Start-/stopptekniken

Spara bränsle med Start/stopp-tekniken

Volvo Pentas start/stopp-teknik (tillval) är enkel att installera och sänker bränsleförbrukningen, ljudnivåerna och avgasemissionerna genom att låta motorn starta eller stanna när förutsättningarna är de rätta. När driften behöver återupptas, startar motorn omedelbart. Start/stopp syftar till att maximera motorns livslängd och kan minska bränsleförbrukningen med upp till 15 procent, beroende på tomgångskörning och motorns driftförhållanden.

Skräddarsydda lösningar ger ökad produktivitet

Allt vi gör – från konstruktion och tillverkning till installation, service, support och reservdelsdistribution – syftar till att bidra till våra kunders framgångar. Våra motorer är konstruerade så att de passar alla behov och användningsområden, vilket minimerar behovet av kostsamma justeringar. Vi levererar skräddarsydda lösningar som gynnar våra partner i deras affärsverksamhet.

Gemensam plattform

FÖRDELARNA MED EN GEMENSAM PLATTFORM

Volvo Pentas motorer baseras på en gemensam plattform. Företag som behöver använda flera motorer av olika storlekar kan sänka sina kostnader avsevärt genom att använda enbart Volvo Penta-motorer. Gemensamma service- och tillbehörsdelar förenklar reservdelstillgången och ger kortare ledtider, vilket i förlängningen gynnar den övergripande produktiviteten och ger ökad avkastning på investeringen.

Fördelarna med en Gemensam Plattform
Förlängt skydd

FÖRLÄNGT SKYDD

För större täckning än i den internationella eller nationella begränsade garantin erbjuder Volvo Penta förlängt skydd. Förlängt skydd omfattar hela motorn eller enbart huvudkomponenter i upp till fem år eller 10 000 drifttimmar, vilket ger ett skydd som kan skräddarsys efter dina behov och som ger bättre förutsägbarhet samt större trygghet.

Förlängt skydd
Sänk ventilationskostnaderna

SÄNK VENTILATIONSKOSTNADERNA

Att förbättra förhållandena under jord kräver avancerad motorteknik och optimerade ventilationsfrekvenser. Korrekt ventilation i en underjordisk gruva är dock mycket energikrävande – och dyrt. Volvo Pentas motorer är branschledande när det gäller utsläppsnivåer och kan hjälpa gruvföretagen att sänka ventilationsfrekvensen och förbättra luftkvaliteten i gruvorna, vilket ger både renare luft och lägre kostnader.

Dealer Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare