Volvo Penta Emissionsteknik

Volvo Penta emissionsteknik

Konstruerade för en bättre morgondag

Volvo Pentas motorteknik bygger på över 100 års teknisk erfarenhet och innovation från hela Volvokoncernen. Volvo Penta sätter en ära i att erbjuda våra kunder optimerade lösningar för varje steg i utsläppslagstiftningen. Vi utvecklar nya, banbrytande produkter och förbättrar de befintliga, vilket är en källa till stolthet för hela varumärket Volvo. Som leverantör av industrimotorer har vi ett ansvar för att minska våra produkters miljöpåverkan och uppfylla utsläppslagstiftning – helt enkelt att arbeta för en bättre morgondag.

Produkter som möter kraven

Volvo Pentas produkter är konstruerade så att de uppfyller internationella utsläppsnormer. Särskilt fokus har lagts på energieffektivitet, tillverkning, utsläpp och buller, materialeffektivitet, teknik för framtiden och omsorg om miljön. Vi tillgodoser kraven på regionala marknader i varje steg av processen – både under produktionen och under produktens hela livslängd. Våra motorer uppfyller en rad olika utsläppskrav.

 

Stage V-motorer

Stage V

Det senaste steget när det gäller utsläppslagstiftning för off-roadmotorer och off-roadanvändning är Stage V. För att ta fram de erforderliga lösningarna har Volvo Penta genomfört noggranna utvärderingar av kundernas behov och befintliga lagkrav. Det har gjort det möjligt för oss att erbjuda off-roadkunderna optimerad teknik som tillgodoser deras verksamhetsbehov, uppfyller lagkraven och ser till att verksamheten kan köras med full kapacitet.

Läs mer om vår Stage V-lösning
Stage IV och Tier 4 Final

Stage IV/Tier 4 Final

Stage IV- och Tier 4 Final-lagstiftningen ställer högre krav på industrimotorerna. Här har Volvo Penta valt att arbeta med SCR-teknik (selektiv katalytisk reduktion) i kombination med lätt EGR (avgasåterledning). Förutom lägre utsläppsnivåer betyder denna lösning mindre underhållsarbete för kunderna samt högre produktivitet och tillgänglighet och lägre underhållskostnader.

Läs mer om våra lösningar för Stage IV & Tier 4 Final
Stage II och III/Tier 2 och 3

Stage II och III/Tier 2 och 3

För att hålla nere utsläppen och uppfylla kraven i Stage II och III/Tier 2 och 3 har Volvo Penta valt att arbeta med en robust motorkonstruktion med låg komplexitet. Den robusta motorkonstruktionen i kombination med insprutningssystemet bidrar till effektiv förbränning och sänkt bränsleförbrukning. Motorn med låg komplexitet ger fördelar i form av enklare installation och maximerad tillgänglighet. 

 

 

 

Volvo Penta – en hållbar utveckling

En hållbar utveckling

Omsorg om miljön är ett av Volvo Pentas kärnvärden, och vi arbetar aktivt med att utveckla resurseffektiva produkter med låg miljöpåverkan. Hållbar utveckling är dock så mycket mer än bara utsläppsnivåer. Det handlar lika mycket om bränsleekonomi, enkla installationer och total ägandekostnad – alla faktorer som sänker miljöpåverkan för det drivsystem du väljer. Vi genomför fälttester för att säkerställa hållbarhet, tillförlitlighet och ändamålsenlighet i de miljöer där produkterna ska användas, och vi tillämpar de senaste tekniska framstegen för att försäkra oss om att motorerna uppfyller utsläppslagstiftningen.