Stage IV/Tier 4 Final

Smarta, enkla lösningar

Den tekniska lösning som vi har valt för att industrimotorerna ska uppfylla lagkraven inom Stage IV/EPA Tier 4 Final är SCR (selektiv katalytisk reduktion). I kombination med lätt EGR (avgasåterledning) är motorerna redo att uppfylla dessa utsläppskrav med hjälp av väl beprövad teknik. Volvo Pentas SCR-lösning innebär mindre underhållsarbete för kunderna samt högre produktivitet och tillgänglighet och lägre underhållskostnader.

Okomplicerad effektivitet

Okomplicerad effektivitet

Utsläppen reduceras med hjälp av SCR-teknik. Det finns många sätt bygga ett SCR-system på. Vi på Volvo Penta har eftersträvat ett så enkelt och tillförlitligt SCR-system som möjligt. Medan andra har valt mer komplexa installationer och system med C-EGR (kyld avgasåterledning) använder vi endast två delar: SCR och lätt EGR. Fördelarna är uppenbara: Ju färre komponenter som används desto enklare blir installationen och desto mindre risk är det att delar går sönder eller systemfel uppstår.

Beprövad intelligent teknik

Beprövad intelligent teknik

I kombination med EGR för optimering av avgastemperaturen uppfyller motorn alla miljökrav. Med hjälp av beprövad, smart teknik uppfyller det rigoröst testade motorsystemet de krävande kraven på utsläppsminskning enligt Stage IV (EU) och Tier 4 Final (USA), samtidigt som det ger upp till 5 procent högre bränsleeffektivitet. De flesta Stage IV-/Tier 4 Final-motorer kräver ett DPF (dieselpartikelfilter) eller en DOC (dieseloxidationskatalysator), men Volvo Pentas Stage IV-/Tier 4 Final-motorer använder enbart SCR.

Stage 4/Tier 4f

Hur fungerar det?

Spela upp video

Fördelarna med Volvo Pentas lösningar

Valet av en SCR-lösning för att uppfylla utsläppskraven i Stage IV/Tier 4 Final innebär en lång rad fördelar.

Enklare installationer

En motor med Volvos SCR-system har samma – eller lägre – kylbehov som en motor utan SCR. Lägre kylbehov innebär lägre bullernivåer och lägsta möjliga kostnader för kylarpaketet. Detta gör att tillverkarna får plats med kylsystemet i installationer där utrymmet är begränsat.

Maximerad motoreffekt

V-ACT (Volvo Advanced Combustion Technology) och SCR-systemet omvandlar mer bränsleenergi till mekanisk kraft, vilket leder till minskad värmeavgivning. Detta i sin tur betyder att motoreffekten kan maximeras för alla slagvolymer. Resultatet är motorer av mindre storlek, minskade kostnader och enklare installationer.

Minskade totalkostnader

För slutanvändarna är de största fördelarna med SCR-motorer oöverträffad bränsleeffektivitet som minskar driftkostnaderna. Med SCR-systemet, där katalysatorn är byggd för att hålla under motorns hela livslängd, minskar även kostnaderna för underhåll och avbrottstid.