Stage V

Stage V

Optimerad för framtiden

Med vår Stage V-teknik, som uppfyller tuffare utsläppslagstiftning, tar vi ett stort steg framåt mot en mer hållbar morgondag. Inför utformningen av vår Stage V-lösning har vi lyssnat på kunderna och satt oss in i deras framtida behov samt tagit vara på erfarenheter från hela Volvokoncernen. Resultatet är en lösning som utvecklats speciellt för Stage V-lagstiftningen – och för att tillgodose kundernas framtida behov i samband med offroadanvändning.

Enkelt att installera, driva och serva

Vår strategi när det gäller Stage V överensstämmer med Volvo Pentas filosofi om att konstruera användarvänliga system som är enkla att installera, driva och underhålla och samtidigt erbjuda ett koncept som är anpassat till våra kunders arbetsmiljöer. Dessutom har systemet optimerats för att ge ökad bränsleeffektivitet och sänkta utsläppsnivåer, vilket gynnar såväl kunderna som miljön. Titta gärna på filmen där Volvo Pentas CTO (Chief Technology Officer) Johan Carlsson förklarar strategin bakom Stage V.

Ett komplett system

I Volvo Pentas Stage V-koncept arbetar motorn och avgasefterbehandlingssystemet i perfekt harmoni med att tillhandahålla prestanda som tillgodoser kundernas behov och samtidigt uppfyller kraven i framtida utsläppsstandarder. Efterbehandlingssystemets höga effektivitet möjliggör låg motorkomplexitet och slutresultatet är att tekniken i Stage V-programmet är optimerad för att ge högsta möjliga tillförlitlighet och drifttid.

Fördelarna med Volvo Pentas lösningar

Insprutningssystem av common rail-typ 

Bidrar till enastående bränsleeffektivitet och håller nere bullernivåerna från motorn – vilket är mycket viktigt för utrustning som körs i stadsmiljöer.

Turboaggregat med fast geometri 

Låg komplexitet, hög effektivitet, låg bränsleförbrukning.

Alla värmehanteringsenheter på motorn 

Volvo Penta har valt att använda ett luftspjäll, icke-kyld avgasåterledning (icke-kyld EGR) och en elektrisk avgastrycksregulator (EPG) för att få högeffektiv värmehantering för motorn. De tre värmehanteringsenheterna samverkar för att skapa högsta möjliga effektivitet i avgasefterbehandlingen och därmed säkerställa högsta möjliga tillgänglighet och bränsleeffektivitet samt låga krav på kylningen.

Ingen regenerering med hög temperatur 

Eftersom det inte krävs någon svavelregenerering i SCR-katalysatorn behövs endast sotregenerering för att rengöra dieselpartikelfiltret (DPF). Det finns inget behov av extra bränsleinsprutning för att skapa denna regenerering, den uppnås alltid med hjälp av motorns ytterst effektiva värmehantering.

Volvo Pentas Regenereringsstrategi

Användarvänlig regenereringsstrategi

Volvo Pentas Stage V-motor och EATS är konstruerade för att fungera tillsammans och maximera den passiva regenereringen under normal drift. De motormonterade värmehanteringsenheterna upprätthåller automatiskt avgastemperaturen på en optimal nivå. Detta leder till högsta möjliga drifttid för kunden.

Så fungerar efterbehandlingstekniken i Stage V

Efterbehandlingssystemet är flexibelt – enkelt att installera, driva och underhålla. Moduluppbyggnaden gör att systemet kan installeras i en rad olika konfigurationer och positioner. Titta på filmen så får du veta mer om hur tekniken fungerar.

Stage V-tekniken

Motorprogrammet

Stage V

Motorprogram som backas upp av global närvaro

Stage V-programmet består av Volvo Pentas samtliga fem motormodeller – D5, D8, D11, D13 och D16. Effektområdet på 143–770 hk (105–565 kW) är detsamma som för det befintliga programmet för industrimotorer för offroadbruk. Det nya Stage V-programmet säkerställer enhetlig installation mellan olika utsläppsnivåer. Motorprogrammet kommer att vara konsekvent, från Stage II till Stage V, vilket är mycket fördelaktigt för OEM-företagen. Tack vare kompatibiliteten med tidigare utsläppslagstiftningar kan kunderna integrera lösningar från olika utsläppssteg och på så vis minimera behovet av omarbetningar.

Därför är Volvo Pentas Stage V-koncept det bästa valet

  • Enkelt att installera, driva och underhålla
  • Låg total ägandekostnad
  • Enastående bränsleeffektivitet
  • Komplett leveransomfattning, ”plug and play”, från fläkt till avgasrör
  • Klassledande regenereringsstrategi ger högsta möjliga tillgänglighet
  • Världsomspännande servicenätverk, förstklassig teknisk support under och efter installationen

Senaste nytt