Bränslebesparingar värda 113 000 USD per år med Volvo Penta D16

Under nio av årets tolv månader bedriver Thompson Recycle Company verksamhet – sju dagar i veckan, dygnet runt. Tillförlitlighet och bränsleförbrukning var därför avgörande faktorer i valet av motor. Volvo Penta D16 har visat sig vara ett mycket lyckat val.

Thompson Recycle Company

Nästa år är det 25 år sedan John Thompson grundade Thompson Recycle Company, som har sin bas i Michigan, USA. Företaget driver tre mobila krossverk i delstaten och omvandlar återvunnen asfalt och stenbeläggning till återanvändbara produkter för vägbyggnad.

År 2015 köpte Thompson en Volvo Penta D16-driven generator efter att ha gjort grundliga undersökningar och fått positiva rekommendationer från andra aktörer i branschen. Detta trots att John Thompson tidigare alltid hade använt mobila generatorer från andra tillverkare.

– Våra generatorer är primärkraft för de mobila anläggningarna. Volvo Pentas D16-motor på 600 kWh ger oss tillförlitlig kraftgenerering utan uppehåll, oavsett väderförhållanden och extrema temperaturer, säger Thompson.

Thompsons mobila anläggningar körs dygnet runt, sju dagar i veckan och nio månader per år. Förutom att D16-motorn varit oerhört tillförlitlig har den även genererat stora bränslebesparingar. Tidigare generatorer förbrukade mellan 125 och 133 liter bränsle i timmen. Med Volvo Penta D16 har företaget halverat bränslekostnaderna och förbrukar nu mellan 60 och 64 liter i timmen. Totalt kommer Thompson Recycle att spara 113 000 dollar per år och enhet, beräknat på 3 500 timmars användning.

– Driftpersonalen älskar D16. Den är tystare, har mindre ram och väger därför inte så tungt på trailern. Dessutom har drifttiden ökat tack vare längre underhållsintervall. I stället för att behöva byta olja efter 250 timmar är motsvarande intervall för Volvo Penta 500 timmar, säger Thompson.

Enligt Thompson har det varit fantastiskt att arbeta tillsammans med General Equipment Company, som sålde D16 till honom samt byggde en anpassad trailer. I Michigan arbetar han med Alta Equipment Company och har varit väldigt nöjd med det rutinmässiga underhållet, reservdelstillgängligheten för Volvo Pentas produkter och den anpassade garantin.

Thompsons mobila krossverk byter plats 40–50 gånger per år och omvandlar mer än en miljon ton avfallsasfalt till användbara material. – Vi är mycket beroende av vår kraftkälla, och kunderna litar på oss. Kraftgenereringen och prestandan hos D16 har varit mycket tillfredsställande, och vi har redan köpt ytterligare en enhet, säger Thompson.

Relaterade nyheter