Skydda din investering

Garanti

Skydda din investering

Volvo Pentas produkter omfattas av Volvo Pentas internationella begränsade garanti (för USA – se Volvo Pentas nordamerikanska garanti) enligt villkoren och anvisningarna i Garanti- och serviceboken. Om du dessutom lägger till ett förlängt skydd (tillval) i upp till 5 år, kan du skräddarsy garantin så att den blir lika robust som själva motorn.

Prime Power-motorer

För dieseldrivna industrimotorer till generatoraggregat gäller garantin i 24 månader eller högst tretusen (3 000) drifttimmar, beroende på vilket som inträffar först. Eller 12 månader med obegränsat antal drifttimmar. Gäller motorer som levererats från 2014-01-01.

Standby Power-motorer

För dieseldrivna industrimotorer till reservkraft gäller garantin i 24 månader eller högst ettusen (1 000) drifttimmar, beroende på vilket som inträffar först.

Förlängt skydd för industriprodukter – IXC

Förlängt skydd för industriprodukter – IXC

För ett mer omfattande skydd än den internationella eller nationella begränsade garantin erbjuder Volvo Penta ett förlängt skydd för industriprodukter, vilket inkluderar hela motorn eller huvudkomponenterna, så att du kan skräddarsy garantiskyddet utifrån dina specifika behov.

Förlängt skydd
Globalt återförsäljarnätverk, lokala experter

Globalt återförsäljarnätverk, lokala experter

Alla garantier, frågor och garantirelaterade reparationer hanteras av din lokala Volvo Penta-återförsäljare. Prata med din lokala Volvo Penta-återförsäljare om du vill veta mer om hur du får bästa möjliga garantiskydd oavsett om det handlar om motor, reservdelar eller tillbehör.

Sök återförsäljare
Volvo Pentas garanti för originaldelar och tillbehör

Volvo Pentas garanti för originaldelar och tillbehör

Volvo Penta erbjuder en 12 månader lång standardgaranti för alla originaldelar och tillbehör. Volvo Pentas garanti för monterade delar gäller i 24 månader och omfattar reservdelar och tillbehör som har köpts och monterats hos en auktoriserad Volvo Penta-återförsäljare. Det är inte bara själva reservdelen som omfattas av garantin, utan även arbetet som krävs för montering.

Standardgaranti – 12 månader

Volvo Penta originaldelar och tillbehör som har sålts men inte monterats av en auktoriserad Volvo Penta-återförsäljare täcks av vår standardgaranti på 12 månader.

Garanti på monterade reservdelar – 24 månader

Volvo Penta originaldelar och tillbehör som har sålts och monterats av en auktoriserad Volvo Penta-verkstad täcks av garantin i 24 månader. Detta gäller även arbetet som krävs för att montera reservdelen.

Slitagedelar är exkluderade från både 12-månadersgarantin och 24-månadersgarantin även för delar som monterats av Volvo Penta-återförsäljare. Garantin för monterade reservdelar gäller i 24 månader eller 3 000 drifttimmar (industritillämpningar, exklusive reservkraftkällor och brandpumpar där 1 000 timmar gäller), beroende på vilket som inträffar först.

Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare