Fördelar – Ekonomi

Ekonomi

Minska din totala ägandekostnad

Volvo Pentas motorer är konstruerade för långsiktig prestanda. Vi är en del av Volvokoncernen – som är världsledande på dieselmotorteknik – vilket innebär att vi kan dra nytta av hela koncernens arbete med att utveckla innovativ teknik och hållbara, bränsleeffektiva lösningar. Resultatet blir en ökad trovärdighet och förbättrade resultat för ditt företag. När du som kund investerar i en Volvo Penta-driven produkt kan vi hjälpa dig att maximera tillgängligheten, sänka den totala ägandekostnaden och förbättra kostnadskontrollen. Det ger dig mer tid till att fokusera på din kärnverksamhet.

Bränsle – Den kritiska kostnaden

BRÄNSLE – DEN KRITISKA KOSTNADEN

Eftersom Volvo Penta hela tiden utvecklar och förbättrar sina motorers bränsleeffektivitet ger vi motoroperatörerna en konkurrensfördel. Under en femårsperiod utgörs hela 90–95 procent av totalkostnaden för att driva en primärkraftinstallation av bränslekostnader. Den erkänt höga kvaliteten hos Volvo Pentas motorer i kombination med den höga bränsleeffektiviteten ger de rätta förutsättningarna för en hållbar drift.

Inbyggd prestanda

Allt vi gör – från konstruktion och tillverkning till installation, service, support och reservdelsdistribution – handlar om att bidra till våra kunders framgångar. Våra motorer är konstruerade så att de passar alla behov och användningsområden, vilket minimerar behovet av kostsamma justeringar. Vi levererar skräddarsydda lösningar som gynnar våra partner i deras affärsverksamhet.

Fördelarna med en gemensam plattform

Fördelarna med en gemensam plattform

Volvo Pentas motorer baseras på en gemensam plattform. Företag som behöver använda flera motorer av olika storlekar kan sänka sina kostnader avsevärt genom att använda enbart Volvo Penta-motorer. Gemensamma service- och tillbehörsdelar förenklar reservdelstillgången och ger kortare ledtider, vilket i förlängningen gynnar den övergripande effektiviteten och ger ökad avkastning på investeringen.

Fördelarna med en gemensam plattform
Förlängt skydd

FÖRLÄNGT SKYDD

För större täckning än i den internationella eller nationella begränsade garantin erbjuder Volvo Penta förlängt skydd. Förlängt skydd omfattar hela motorn eller enbart huvudkomponenter i upp till fem år eller 10 000 drifttimmar, vilket ger ett skydd som kan skräddarsys efter dina behov och som därmed ger bättre förutsägbarhet och större trygghet.

Förlängt skydd
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare