Stage V-tekniken

Stage V-tekniken

Volvo Pentas Stage V-lösning är en unik konstruktion av motor och avgasefterbehandlingssystem som ett perfekt synkat system, som ger optimal tillgänglighet, prestanda och bränsleeffektivitet. Ett kraftpaket som är lätt att installera, använda och underhålla.

Byggd för tuffa förhållanden

Byggd för tuffa förhållanden

Erfarenhet av tuffa applikationer, såsom gruvdrift och bygg och anläggning, har lärt Volvo Penta vad som är viktigast ute på fältet – i alla klimat och temperaturer, torra eller blöta förhållanden, från djupa dammiga gruvor till verksamhet på höga höjder. Volvo Pentas Stage V-lösning har inga svaga länkar och är konstruerad för flexibilitet och maximal produktivitet för att underlätta för såväl OEM-tillverkare som operatörer.

ETT PERFEKT MATCHAT OCH FLEXIBELT SYSTEM

UPPFYLLER MORGONDAGENS BEHOV

Uppfyller morgondagens behov

Stage V är i dag den strängaste utsläppsnormen. Efter att ha arbetat i många år med efterbehandlingssystem för en mängd olika tillämpningar har Volvo Penta en väl beprövad erfarenhet. Du kan lita på att Volvo Penta alltid kan erbjuda en konkurrenskraftig lösning, oavsett vad framtiden för med sig.

Ett komplett erbjudande

ETT SYSTEM I HARMONI

ETT SYSTEM I HARMONI

Ett mycket avancerat avgasefterbehandlingssystem baserat på SCR-teknik, icke-kylt EGR-system och dieselpartikelfilter ger tillsammans en motor med låg komplexitet. Den robusta motorn bidrar till att maximera tillgängligheten ytterligare.

TESTAT FÖR ATT PRESTERA

TESTAT FÖR ATT PRESTERA

Den är grundligt testad under tuffa driftförhållanden för att säkerställa prestanda, tillgänglighet, bränsleeffektivitet och överensstämmelse med Stage V-standarderna.

ANVÄNDER VOLVOKONCERNENS BEPRÖVADE TEKNIK

ANVÄNDER VOLVOKONCERNENS BEPRÖVADE TEKNIK

Inför utformningen av vår Stage V-lösning har vi lyssnat på kunderna och satt oss in i deras framtida behov samt tagit vara på erfarenheter från hela Volvokoncernen.

EFFEKTOMRÅDET FÖR STAGE V

Volvo Pentas Stage V-motorserie

Volvo Pentas Stage V-motorserie

Stage V-motorserien för kraftgenerering bygger på tillförlitlig och beprövad Volvoteknik, och finns från 160 KvA till 670 KvA.