Gemensam plattform

Flexibilitet

Ett mångsidigt erbjudande

Motorerna i Volvo Pentas program för kraftgenerering består av förstklassiga produkter som banar väg för högsta kvalitet och prestanda – produkter som passar för praktiskt taget alla användningsområden. Tillgänglighet och driftsäkerhet är en given förutsättning och produktiviteten kommer som en följd därav. Flexibiliteten i vårt erbjudande kan direkt omsättas till kundfördelar.

Fördelarna med en gemensam plattform

FÖRDELARNA MED EN gemensam plattform

Motorerna i Volvo Pentas program utgår från en gemensam plattform, vilket är en stor fördel för OEM-företag som använder flera olika motorstorlekar i sin generatordrift. Den gemensamma plattformen underlättar konstruktionsarbetet vid utvecklingen av ny utrustning och nya maskiner. Att använda sig av flera Volvo Penta-motorer innebär också en minimering av den tid som krävs för introduktion och utbildning av operatören.

ENKLARE INSTALLATION

I den gemensamma plattformen ingår motorlayout (rak 6:a), ECU, instrument, reglage, anslutningar och system för avgasefterbehandling. Detta innebär i sin tur enklare installation och kortare ledtider från konstruktion till serietillverkning. De lätta och kompakta motorerna är lätta att bygga in i maskiner och utrustning, även där utrymmet är begränsat. 

SERVICE OCH SUPPORT – EN ENKEL MATCH

Motorservicen underlättas dessutom av att alla Volvo Penta-motorer levereras med särskilda servicehörn, där motorns samtliga servicepunkter är placerade så att de är enkla att komma åt. Den gemensamma plattformen för Volvo Penta-motorerna resulterar också i bättre reservdelstillgång och kortare ledtider.

DEN PERFEKTA MOTORN FÖR DIN VERKSAMHET

Funktionalitet är den gemensamma nämnaren för all kraftgenereringsverksamhet. Det är en av anledningarna till att det alltid finns en perfekt Volvo Penta-motor för varje kraftgenereringsuppdrag – oavsett förutsättningar och miljö. Vårt motorprogram består av huvudaggregat (primär kraft) och reservaggregat (reservkraft) i utföranden på mellan 5 och 16 liter.

primär kraft
Volvo Pentas Reservkraft
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare