Din OEM-partner

Din OEM-partner

Värdeskapande samarbete

På Volvo Penta är ett nära samarbete med OEM-företag en naturlig del av verksamheten. Tack vare vår gedigna erfarenhet av att arbeta med en rad olika industrisegment, användningsområden och utrustningstyper kan vi göra verklig skillnad. Vi sätter oss in i kundernas specifika behov och bygger upp samarbeten som gynnar våra partners affärsverksamheter. Vi levererar inte bara robusta och tillförlitliga motorer utan erbjuder också support för projekten genom maskinernas hela livscykel – från konstruktion och installation till tjänsterna på eftermarknaden.

Gemensam plattform

Gemensam plattform

Motorerna i Volvo Pentas program för kraftgenerering bygger på en gemensam plattform, vilket är en stor fördel för OEM-företag med flera olika motorstorlekar i sin produktanvändning. Den gemensamma plattformen underlättar dessutom konstruktionsarbetet vid utvecklingen av nya generatoraggregat.

Gemensam plattform

Enklare installation

Volvo Pentas motorer är utvecklade för att vara enkla att installera. Ju enklare installation, desto mindre är risken för misstag och framtida funktionsfel. De lätta och kompakta motorerna är lätta att bygga in i generatorutrustning, även där utrymmet är begränsat. Installationen underlättas ytterligare av att de viktigaste motordelarna sitter på samma ställen på motorkroppen.

Samarbete är A och O

SAMARBETE ÄR A OCH O

Genom att arbeta nära våra OEM-företag kan vi utbyta kunskaper och expertis och hjälpa till att utveckla kompletta paket som maximerar prestandan och funktionaliteten för varje användningsområde. Genom att vara lyhörda och samarbeta med både OEM-företag och slutanvändare utvecklar vi de allra bästa lösningarna för varje specifikt uppdrag.

Vi kan din verksamhet

Genom våra varaktiga samarbeten med operatörer, konstruktörer och världens största OEM-företag kan vi utan tvekan säga att vi kan våra kunders verksamheter. Vi väjer inte för några utmaningar, oavsett om det handlar om att få ut mesta möjliga av den nya tekniken, driva en lönsam verksamhet eller uppfylla tuffa miljökrav.

Installationshjälp

Volvo Pentas kunder kan alltid räkna med fullt stöd från Volvo Pentas säljingenjörsteam vid installationen. Vi kan erbjuda ändrad motordesign och teknisk assistans – däribland fälttester. Vi ger dig det du behöver för att kunna driva din verksamhet utan hinder.

En del av Volvokoncernen

Volvo Penta ingår i Volvokoncernen. Det innebär att vi alltid har tillgång till, och kan dela med oss av, den gemensamma globala kompetens som finns inom koncernen. Vi finns i hela världen och har en världsomspännande återförsäljarinfrastruktur. Vi erbjuder dessutom lokal support av högsta kvalitet.

Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare