Att följa med strömmen

Det här är världens första semihybriddrivna tankfartyg för inre vattenleder. Hon är beviset på att det inte behöver bli dyrare att bygga ett tankfartyg som uppfyller framtida utsläppskrav än att bygga en vanlig båt.
1860x1050-Rollin

Miljöfördelarna följer med utan någon extra kostnad. Skepparen kan alltid optimera effektiviteten genom att välja mellan framdrivningslägena diesel-elektrisk, diesel direkt eller en kombination. Lösningen minskar kväveoxidutsläppen med upp till 90 procent, och partikelutsläppen minskar med upp till 40 procent.

Förutom de två dieselmotorerna för framdrivning består Volvo Penta-installationen av två generatoraggregat som genererar ström för elektriciteten ombord, styrdysan, lastpumparna och de två elmotorerna i framdrivningssystemet.