Volvo Penta lanserar konceptet IMO Tier III

Det nya IMO Tier III-konceptet introduceras för marinsektorn vid den internationella utställningen och konferensen Nor-Shipping i Norge innan ytterligare regler träder i kraft i Europa.
1860x1050_D13_IMO-III-IPS

Volvo Penta lanserar en ny motor och ett nytt eftermarknadskoncept som är i linje med det förestående införandet av IMO Tier III-standarderna och som banar väg för en global lösning för kommersiella marinaktörer.

Lösningen grundar sig i bolagets egna erfarenheter i kombination med Volvokoncernens branschledande expertis inom SCR-teknik (selektiv katalysatorreduktion), vilket resulterat i ett system som är avsett för tunga marina tillämpningar.

År 2021 kommer nya utsläppsregler att träda i kraft för båtar i Östersjön och Nordsjön. Enligt International Maritime Organizations (IMO) Tier III-regler ska kväveoxidutsläppen minskas med cirka 70 procent – beroende på motorstorlek – jämfört med de nuvarande IMO Tier II-nivåerna.

”Vårt nya koncept innehåller funktioner och komponenter som klarar även de tuffaste marina miljöerna”, säger Johan Carlsson, Chief Technology Officer på Volvo Penta. ”Volvo Penta erbjuder en verkligt global lösning som lever upp till kraven i IMO Tier III och uppfyller internationella utsläppsstandarder.”

Volvo Pentas lösning för IMO Tier III är optimerad för marint bruk och använder SCR-teknik för avgasefterbehandlingssystemet.

”Vi har valt att använda SCR eftersom denna teknik ser till att motorn fungerar effektivt med optimerad bränsleförbrukning samtidigt som de rätta effektnivåerna upprätthålls”, säger Thomas Lantz, som arbetar som produktplaneringsansvarig inom yrkessjöfart vid Volvo Penta. ”SCR är den idealiska lösningen för kunder inom det marina segmentet.”

Utsläppskontroll
Kvävekontrollområdet NECA (NOx Emission Control Area) för Östersjön och Nordsjön följer IMO:s kväveoxidkrav för områdena i Nordamerika och Västindien och gäller de flesta motorer med effekter på över 130 kW. Samtliga dessa områden är SECA-klassificerade (Sulfur Emission Control Areas) vilket innebär att svavelinnehållet i bränslet är begränsat till högst 1 000 ppm.

Till att börja med lanserar Volvo Penta IMO Tier III-lösningen för sina 13-litersmodeller eftersom detta program används för en mängd olika marina tillämpningar. Den kommer att vara tillgänglig för inombordsmotorer och Volvo Pentas IPS-paket (med motoreffekter på mellan 294 och 588 kW), hjälpmotorer (på 294–441 kW) och generatoraggregat (på 300–400 kW). Kväveoxidutsläppen ska reduceras från de nu tillåtna gränserna på 7,7 g/kWh och ned till 2 g/kWh

Optimerad för marin användning
Volvo Pentas IMO Tier III-lösning överträffar de föreskrivna utsläppsbegränsningarna för kväveoxid med upp till 75 procent. Det är en enkel och robust konstruktion med en SCR-lösning som har anpassats och optimerats för marina kunder. Avgaserna blandas med UREA/DEF (Diesel Exhaust Fluid) i SCR-enheten.

Det finns ett separat insprutningsrör för UREA. De två alternativa avgasutloppen är konstruerade för marin användning och förser kunderna med möjliga SCR-konfigurationer som ger enkel installation.

DEF-tanken är konstruerad så att den rymmer tillräckligt med UREA för 3 200 liter bränsle, och det finns sensorer för att kontrollera UREA-nivåerna och kvaliteten. Det finns även en doseringspump och en styrenhet. För Volvo Penta IPS finns det också särskilda funktioner, till exempel avgaskröken, som säkerställer enkel installation och drift.

Ytterligare fördelar med Volvo Pentas IMO Tier III-lösning:

  • Optimerad för en svavelhalt på upp till 1 000 ppm
  • Möjlighet att använda 32-procentig eller 40-procentig UREA.
  • SCR fungerar som en ljuddämpare och minskar bullret med upp till 35 dBA.
  • Robusta sextums bultflänsar.
  • Dubbla sextums utgångar.

IMO Tier III-lösningen är ett beprövat koncept för tuffa marina miljöer och kommer att ha genomgått 20 000 timmars fälttester när det lanseras 2018. Motorn har utvecklats för att tåla ett högt mottryck och samtidigt bibehålla hög effektivitet och goda köregenskaper.

De dubbla utgångarna på sex tum ger flexibel och enkel installation och även rören har utvidgats till sex tum. Motorn ger samma miljöavtryck som de nuvarande modellerna, och avgasefterbehandlingssystemet fungerar med både EVC- (Electronic Vessel Control) och MCC-systemet (Marine Commercial Control).

”Vi har konstruerat en kompakt lösning som kunderna enkelt kan anpassa efter sina egna krav”, säger Lantz. ”Vi erbjuder en enda kontaktpunkt och operatörerna behöver inte ansöka om separat certifiering. Vår lösning är enkel att installera, enkel att driva och enkel att serva.”

Ett steg längre
Installationen av Volvo Penta IPS sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med upp till 30 procent. Operatörerna får 40 procent längre räckvidd och 20 procent högre topphastighet. Dessutom är Volvo Pentas hela motorprogram godkänt för användning av biobränslet HVO (Hydro Treated Vegetable Oil, vätebehandlad vegetabilisk olja), som också minskar koldioxidutsläppen och partiklarna med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen. Kombinationen av Volvo Pentas IPS-paket för IMO Tier III och användandet av HVO är ännu ett steg på vägen mot en hållbar utveckling.

Volvo Penta finns i monter E03-29 vid Nor-Shipping i Oslo mellan den 30 maj och den 2 juni.

Ladda ned högupplösta bilder

IMO IIII SCR-enhet

SCR-enhet och tank

D13 IMO III IPS vänster sida

D13 IMO III generatoraggregat

D13 IMO III inombords

D13 IMO III IPS höger sida