Färjelinje i fjordarna

Det norska färjebolaget Rodne tar ett steg framåt och väljer Volvo Pentas IMO Tier III-lösning till sin passagerarfärja.
Färjelinje i fjordarna

Det norska färjebolaget Rodne fälttestar Volvo Pentas D13-IPS1050-drivsystem innan IMO Tier III-regelverket träder i kraft.

Rodne är ett företag som är stolt över sitt miljöarbete, och har nu beslutat sig för att fälttesta Volvo Pentas nya 13-liters, utsläppsreducerande drivsystem på en av sina färjor. Den norska operatören har valt dubbla D13-IPS1050 som uppfyller IMO Tier III-regelverket redan innan lagstiftningen träder i kraft år 2021. Enheterna installeras på företagets Rygeroy-katamaran, som används som pendlarfärja, sightseeingbåt och charterfartyg.

”Vi ville prova den här nya utrustningen tidigt för att ligga steget före regelverket och konkurrenterna, och lära känna systemet väl för att se hur det ger mindre utsläpp”, säger Rolf Kristiansen, teknisk chef på Rodne.

”Vi har ett program för att öka bränsleeffektiviteten och minska utsläppen från våra båtar, vilket är viktigt för oss som företag och bättre för miljön.”

Tillförlitlig lösning för pendlare och turister
Rodne har bedrivit verksamhet i över 60 år och är i dag ett av Norges största snabbfärjebolag. Företaget har sitt huvudkontor i Stavanger och erbjuder passagerartransporter, turistbåtar och ambulansbåtar. Rygeroy-katamaranen körs fyra gånger om dagen på en pendlarlinje mellan Stavanger och Kvitsøy. På sommaren används båten till sightseeingturer på Lysefjorden (som är över fyra mil lång) till natursköna platser som Preikestolen (en fjällplatå som skjuter ut över vattnet) och Fantahålå (en liten vacker, blågrön vik). På vägen kan passagerarna uppleva Norges djurliv. Båten kan också chartras privat.

Rygeroy körs i upp till tio timmar om dagen och driftkraven varierar: ”Den största utmaningen på pendlarlinjen till Kvitsøy är det öppna havet med höga vågor, kraftiga vindar och svårnavigerade vatten. Det betyder att vi måste kunna förlita oss på både motorn och båten”, säger Rolf Kristiansen. ”På sightseeingturer i fjorden är manövrerbarheten väldigt viktig när vi kommer nära vattenfall, matar getter från båtens för, befinner oss inne i vikar eller försöker hitta bästa positionen för att fota Preikestolen.”

Ökad minskning av utsläppen i IMO Tier III
IMO Tier III-regelverket träder i kraft år 2021 och omfattar båtar som går in i Östersjön och Nordsjön. Enligt bestämmelserna ska utsläppen av kväveoxider (NOx) minska med cirka 70 procent jämfört med nuvarande nivåer i IMO Tier II-regelverket. Volvo Pentas IMO Tier III-lösning överträffar de föreskrivna utsläppsgränserna genom att minska kväveoxidutsläppen med upp till 75 procent. Avgaserna blandas med UREA/DEF (Diesel Exhaust Fluid) i SCR-enheten. De två alternativa avgasutloppen är konstruerade för marin användning och erbjuder kunderna flera olika SCR-konfigurationer. Tillsammans med det separata insprutningsröret för UREA möjliggör lösningen både flexibla och kompakta installationer. DEF-tanken har sensorer för att kontrollera UREA-nivåer och kvalitet och kan också enkelt anslutas till fartygets bulktank för att utöka driftområdet. För Volvo Penta IPS finns det också särskilda funktioner, till exempel avgaskröken, som säkerställer enkel installation och drift.

Ytterligare fördelar med Volvo Pentas IMO Tier III-lösning:

  • Optimerad för en svavelhalt på upp till 1 000 ppm.
  • Möjlighet att använda 32-procentig eller 40-procentig UREA.
  • SCR fungerar som en ljuddämpare och minskar bullret med upp till 35 dBA. 
  • Robusta sextums bultflänsar.
  • Dubbla sextums utgångar.

Överträffar kraven
Som ett led i Rodnes miljövårdsarbete har företaget gärna velat testa Volvo Pentas D13-IPS1050-enheter med SCR för IMO Tier III.

”Vi har goda erfarenheter och nära relationer med Volvo Penta sedan många år tillbaka och IMO Tier III-enheterna ersätter de Volvo Penta-motorer som vi hade tidigare”, säger Rolf Kristiansen. ”De nya motorerna fungerar mer än väl och IPS-systemet är smidigt och enkelt att installera – det tar liten plats och ger god manövrerbarhet. Vi får bra service från Volvo Penta-återförsäljarna i Stavanger och Bergen, och det är mycket möjligt att vi även kommer att installera Volvo Penta IMO Tier III-enheter på andra av våra fartyg som behöver motorbyte i framtiden, och eventuellt även i nya båtar.”

Samarbetet mellan Rodne och Volvo Penta gynnar båda parter. ”Vi har stor hjälp av att företagen testar våra motorer och drivsystem i skarpt läge under alla tänkbara förhållanden”, säger Aniko Holm, Manager Field Test Marine på Volvo Penta. ”Vi lär oss vad som fungerar bra och vad som kan behöva justeras. Med vår IMO Tier III-lösning har vi tagit fram ett paket som är kraftfullt och robust, men som samtidigt kan överträffa framtida krav på utsläppsminskning.”

Ladda ned högupplöst bild >

Relaterade nyheter