Volvo Penta lanserar IMO Tier III-koncept för D8-motorer

Vid den internationella utställningen och konferensen Nor-Shipping i Norge lanserade Volvo Penta en D8-motor och efterbehandlingssystem för användningsområden med tung framdrivning och generatoraggregat, vilka är kompatibla med International Maritime Organizations (IMO) Tier III-regler.

1860x1050-D8-MH-Diesel-Inboard-IMOIII

Volvo Penta lanserar en ny D8-motor och ett nytt efterbehandlingskoncept som följer International Maritime Organizations (IMO) Tier III-normer. Enligt IMO Tier III-bestämmelserna ska utsläppen av kväveoxider (NOx) minska med cirka 75 procent, beroende på motorstorlek, jämfört med nuvarande nivåer i IMO Tier II-regelverket. De nya utsläppsrestriktionerna för fartyg som kommer in i Östersjön och Nordsjön börjar gälla 2021.

Nya D8 kommer att vara godkänd enligt de nyaste IMO III-utsläppsreglerna samt internationella utsläppsnormer – US EPA Tier 3, China 1 & 2 och NRMM IWW Stage V – vilket gör detta till en verkligt global lösning. Produkten ska släppas i två steg: I det första steget lanseras system som är kompatibla med IMO II-, EPA- och Kinas lagstiftning, och i mitten av 2020 görs den andra lanseringen som kommer att resultera i kompatibilitet med IMO III och de europeiska sjövägsreglerna.

D8 ärver sin IMO III-teknik från storasyster D13, som har haft stor framgång på marknaden.

– IMO III-lösningen för D13 har visat sig vara lyckosam i tuffa marina miljöer och har genomgått 35 000 timmars fälttester före lanseringen 2018, förklarar Thomas Lantz, Product Planning Manager, Marine Commercial vid Volvo Penta. – Den nya D8 IMO III-motorn har utvecklats för att klara ett högt mottryck och samtidigt upprätthålla effektivitet och goda köregenskaper. Motorn ger samma miljöavtryck som de nuvarande modellerna, och avgasefterbehandlingssystemet fungerar med både EVC- (Electronic Vessel Control) och MCC-systemet (Marine Commercial Control).

IMO III-tekniken är baserad på bolagets egna erfarenheter i kombination med Volvokoncernens branschledande expertis inom SCR-teknik (selektiv katalysatorreduktion), vilket resulterat i ett system som är avsett för tunga marina tillämpningar.

– Vi har valt att använda SCR eftersom denna teknik ser till att motorn fungerar effektivt med optimerad bränsleförbrukning samtidigt som de rätta effektnivåerna upprätthålls, säger Lantz. ”SCR är den idealiska lösningen för kunder inom det marina segmentet.”

Utsläppskontroll
Kväveoxidkontrollområdet NECA (NOx Emission Control Area) för Östersjön och Nordsjön följer IMO:s kväveoxidkrav för områden i Nordamerika och Västindien och gäller de flesta motorer med effekter på över 130 kW. Samtliga dessa områden är SECA-klassificerade (Sulfur Emission Control Areas) vilket innebär att svavelinnehållet i bränslet är begränsat till högst 1 000 ppm.

Volvo Penta lanserade initialt IMO III-lösningen för sina 13-litersmodeller och gjorde sedan denna tillgänglig för en mängd användningsområden inom marin framdrivning och generatoraggregat. D8-motorn har en effekt på upp till 313kW för inombordsmotorer och hjälputrustning och upp till 265 kW när den används som generatoraggregat. I båda rollerna reduceras kväveoxidutsläppen från de nu tillåtna gränserna på 7,7 g/kWh och ned till 2 g/kWh

Optimerad för marin användning
Volvo Pentas IMO Tier III-lösning har överträffat de föreskrivna utsläppsbegränsningarna för kväveoxid med upp till 75 procent. Det är en enkel och robust konstruktion med en SCR-lösning som har anpassats och optimerats för marina kunder. Avgaserna blandas med UREA/DEF (Diesel Exhaust Fluid) i SCR-enheten. Det finns ett separat insprutningsrör för UREA. De tre alternativa avgasutloppen är konstruerade för marin användning och förser kunderna med möjliga SCR-konfigurationer som ger enkel installation. Användarvänlighet är också centralt för utformningen av detta kompletta system, som bland annat inkluderar DEF-tank och sensorer för att kontrollera kvantiteten och kvaliteten på UREA. Systemet innehåller även en doseringspump och en styrenhet.

Ytterligare fördelar med Volvo Pentas IMO Tier III-lösning för D8:

  • Optimerad för en svavelhalt på upp till 1 000 ppm.
  • Enkel låda, med mindre ljuddämpare.
  • Möjlighet att använda 32-procentig eller 40-procentig UREA.
  • SCR fungerar som en ljuddämpare och minskar bullret med upp till 35 dBA.
  • Robusta femtums bultflänsar.
  • Tre femtumsutgångar
  • Mindre elektrisk UREA-pump, ingen luftmatning behövs.

– Vi har konstruerat en kompakt lösning som kunderna enkelt kan anpassa efter sina egna behov. Det här är en lösning som är enkel att installera, driva och serva, tillägger Lantz.

Ladda ned högupplöst bild >

För mer information, kontakta:

Jennifer Humphrey
Brand, Communication & Marketing
AB Volvo Penta
Tel.: int +46 (0) 31 323 30 55
E-post: jennifer.humphrey@volvo.com

Relaterade nyheter

Volvo Pentas generatoraggregat driver Sveriges största elhybridfärja

Volvo Pentas generatoraggregat driver Sveriges största elhybridfärja. Färjan Tellus trafikerar den 1,8 kilometer breda färjeleden Gullmarsleden mellan Uddevalla och Lysekil, som är en av Sveriges mest trafikerade sjötrafikleder. Låt oss ta en titt ...

D8-motorn har klassificering 1–2 för tunga sjötransporter

Volvo Pentas nya D8 MH och MG presenteras vid 2019 års Norshipping-mässa i Oslo. Denna nya tunga motor har betydligt lägre ljud- och vibrationsnivåer och är , utan att för den skull ge avkall på effekt, tillförlitlighet och hållbarhet.

...

Volvo Penta är en av drivkrafterna som hjälpte den helkvinnliga, indiska besättningen att tillryggalägga historiska distanser

Besättningen på expeditionen ”Navika Sagar Parikrama” skrev historia i oktober när den blev den första helkvinnliga, indiska besättning någonsin att segla jorden runt. Deras båt, INSV Tarini, är utrustad med en Volvo Penta D5-motor.

...