Volvo Pentas generatoraggregat driver Sveriges största elhybridfärja

Volvo Pentas generatoraggregat driver Sveriges största elhybridfärja. Färjan Tellus trafikerar den 1,8 kilometer breda färjeleden Gullmarsleden mellan Uddevalla och Lysekil, som är en av Sveriges mest trafikerade sjötrafikleder. Låt oss ta en titt på motivationsfaktorerna, samarbeten och tekniken bakom denna installation.

Volvo Pentas generatoraggregat driver Sveriges största elhybridfärja

Färjan Tellus beställdes av Trafikverket och byggdes av Baltic Workboats Shipyard – ett estniskt företag som har tillverkat över 200 yrkesbåtar och som för närvarande har beställning på 30 yrkesbåtar. Den 100 meter långa färjan tog 16 månader att bygga och kan transportera bilar, lastbilar och 300 passagerare.

Färjan har två eldrivna POD-drivenheter, en i vardera änden av fartyget, vilket innebär att den inte behöver vända för att köra fram och tillbaka över fjorden. Drivenheternas kraft kommer antingen från batterierna eller från fyra Volvo Penta D16 MH-motorer. Dessa motorer driver generatorer som är baserade på SRPM-teknik (permanentmagnet assisterad av synkron reluktans). Enheterna kan köras individuellt eller alla fyra parallellt för att optimera bränsleförbrukning och utsläpp. De marina generatoraggregaten har levererats av det baltiska Volvo Penta-centret BMG Power Systems.

Starka, pålitliga partnerskap
BMG Power Systems är specialiserat på tunga motorer och har ett samarbete med Volvo Penta sedan länge inom segmenten för yrkes- och fritidsbåtar samt industriella tillämpningar. Sedan mer än tio år tillbaka har man också ett unikt partnerskap med Baltic Workboats Shipyard, vilket gör detta till den perfekta startbanan för den här typen av projekt.

Tõnu Kirs, Managing Partner vid BMG Power Systems, förklarar: – Volvo Penta-motorerna var idealiska för det här projektet. Volvo Penta erbjuder inte bara kraftfulla och pålitliga motorer utan också ett servicenätverk som är helt fantastiskt, särskilt i Sverige. Han fortsätter: – När det gäller kollektivtrafik kan man inte riskera långa perioder av stilleståndstid. Kunden vill veta att om något mot förmodan skulle gå fel kan det lösas snabbt och effektivt, och med Volvo Penta är det en självklarhet.

Kraften hos fyra
Även om det finns fyra Volvo Penta D16-motorer ombord använder färjan större delen av tiden bara en motor på sina turer. De övriga motorerna fungerar som försiktighetsåtgärder och behövs bara vid tuffa väderleksförhållanden och när det är is på vattnet.

Sander Pielberg, projektledare på Baltic Workboats, förklarar: – Vår relation med Volvo Penta går tio år tillbaka i tiden och vi känner till och litar på deras produkter. Våra starka band med lokala partners – BMG Power Systems – innebar också att vi hade det stöd vi behövde under hela projektet. Han fortsätter: – Vi har de verktyg, utbildningar och expertkunskaper som behövs för snabb och enkel installation av generatoraggregaten, och kraftuttaget är extraordinärt.

Förutom D16 MH-motorerna med variabelt varvtal som finns i Tellus, tillverkar Volvo Penta också MG-motorer. Volvo Pentas IMO II-kompatibla motorer med konstant varvtal producerar nu 479 kWm vid 1 500 v/min och 532 kWm vid 1 800 v/min, vilket motsvarar ett generatoraggregat på 50 Hz som ger 450 kWe och 500 kWe på 60 Hz. MG-motorn har den tuffaste klassificeringen för marina generatoraggregat, vilket ger hög effekt dygnet runt, med en sänkning av bränsleförbrukningen på upp till 3 procent jämfört med den äldre versionen av motorn. Alla Volvo Penta-motorer är kompatibla med HVO, vilket innebär att utsläppen kan reduceras till nära noll. Volvo Penta är unika genom att vara de enda tillverkarna av likströmsgeneratorer som direktladdar batterier och likströmsmotorer i dieselelektriska system utan batterier.

Motorer som hjälper oss på resan mot elektromobilitet
Övergången till elektromobilitet är avgörande och Sverige var bland de första länderna som lovade att minska sina utsläpp och bli fossilfria år 2045. Dessa åtaganden har resulterat i ökad marknadsefterfrågan på kraftfullare generatoraggregat för hjälpsystem, hybridfartyg och dieselelektriska fartyg. För att tillgodose dessa krav på mer effekt har Volvo Penta uppgraderat sitt D16-program för att uppfylla 450 och 500 kWe.

Trafikverkets mål är att driften ska bli helt elektrisk. Den nuvarande infrastrukturen har dock inte stöd för full elektromobilitet, och eldrivna fartyg kan inte färdas långa sträckor. Därför har det också funnits en trend att använda dessa generatoraggregat som alternativa drivsystem i dieselelektriska hybridfartyg – tills det finns en laddningsinfrastruktur på plats. Så är fallet för färjan Tellus. I nuläget laddas Tellus tolv Corvus-batterirack – med en total kapacitet på 949 kWh – nattetid via en laddstation på land och kan också laddas av Volvo Penta D16-motorerena under drift. Färjan kan för närvarande göra tre resor i helt eldrivet läge innan D16-generatoraggregatet måste ta över.

Volvo Penta är en aktiv aktör när det gäller att leverera hybridlösningar till marknaden och fortsätter arbeta hårt för att förbättra drivsystemen som banar väg för ökad elektromobilitet.

Ladda ned högupplöst bild >

För mer information, kontakta:

Jennifer Humphrey
Brand, Communication and Marketing
AB Volvo Penta
Tel: int +46 (0) 31 323 30 55
E-post: jennifer.humphrey@volvo.com

Relaterade nyheter

D8-motorn har klassificering 1–2 för tunga sjötransporter

Volvo Pentas nya D8 MH och MG presenteras vid 2019 års Norshipping-mässa i Oslo. Denna nya tunga motor har betydligt lägre ljud- och vibrationsnivåer och är , utan att för den skull ge avkall på effekt, tillförlitlighet och hållbarhet.

...

Volvo Penta lanserar IMO Tier III-koncept för D8-motorer

Vid den internationella utställningen och konferensen Nor-Shipping i Norge lanserade Volvo Penta en D8-motor och efterbehandlingssystem för användningsområden med tung framdrivning och generatoraggregat, vilka är kompatibla med International ...

Volvo Penta är en av drivkrafterna som hjälpte den helkvinnliga, indiska besättningen att tillryggalägga historiska distanser

Besättningen på expeditionen ”Navika Sagar Parikrama” skrev historia i oktober när den blev den första helkvinnliga, indiska besättning någonsin att segla jorden runt. Deras båt, INSV Tarini, är utrustad med en Volvo Penta D5-motor.

...