Globalt återförsäljarnätverk och lokala experter

Globalt återförsäljarnätverk

Globalt nätverk, lokal expertis

Volvo Pentas återförsäljarnätverk för yrkessjöfart har cirka 700 auktoriserade återförsäljare runtom i världen. Nätverket utvecklas hela tiden för att säkerställa att det finns lokala experter som kan hjälpa dig att hålla verksamheten i gång.

Våra återförsäljare får utbildning i Volvo Pentas senaste teknik och reparationsprocesser. De har också krav på sig att följa våra återförsäljarstandarder för motorer, som ska säkerställa genomgående hög kvalitet på service och support. I linje med Volvo Pentas kärnvärden för kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön fokuserar återförsäljarstandarderna på:

  • Teknisk kompetens, vilket även omfattar avancerad felsökning
  • Tillgänglighet dygnet runt
  • Fältservice och support
  • Utmärkt reservdelstillgång
  • Snabba reparationer och svar på kundernas frågor

För att säkerställa bästa möjliga service och support erbjuder vi löpande produktutbildning och utför även regelbundna kompetensbedömningar, så att du alltid ska ha tillgång till lokal expertis som kan hjälpa dig att hålla verksamheten i gång. 

Volvo Penta Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare