Förlängt skydd för industrin – IXC

Förlängt skydd

Fler drifttimmar och fler år med fullt skydd
Utöver vår standardgaranti har du nu möjlighet att teckna vårt förlängda skydd och därmed öka antalet drifttimmar med full täckning för Volvo Pentas hela utbud.

Fullt skydd
Programmet omfattar samma heltäckande skydd som standardgarantin under första året i upp till ytterligare fyra år. Det täcker reparationer och byte av felaktiga delar, så länge dessa inte beror på normalt slitage. Du kan teckna programmet för förlängt skydd i samband med att motorn beställs eller inom tre månader efter att garantin har registrerats.

Maximera drifttiden och minimera risken för oförutsedda reparationskostnader med hjälp av det förlängda skyddet.

Allmänt

• Tillgängligt över hela världen för Volvo Pentas samtliga dieselmotorer för kommersiellt bruk.

• Kan tecknas när dieselmotorn beställs eller upp till tre månader efter att garantin har registrerats.

Förutsättningar

• Gäller endast produkter i kommersiell användning.

• Regelbunden service och underhåll enligt gällande serviceschema.

• Fullständig idrifttagningsrapport.

• Allmänna villkor gäller.

Volvo Penta Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare