Marina generatoraggregat – funktioner

Egenskaper och fördelar

Effekt och energi du kan lita på

Volvo Pentas dieselmotorer har uppenbara fördelar för användaren, till exempel hög servicevänlighet, effektiv bränsleförbrukning och låga utsläppsnivåer för utrustningen. Vårt hjälpprogram består av fem olika motorstorlekar – från D5 till D16 – som täcker in ett brett effektområde.

Marina drivsystem

KRAFT – DÄR DU BEHÖVER DET, NÄR DU BEHÖVER DET

Med Volvo Pentas motorer har du tillgång till hela motoreffekten i samma stund som du startar upp maskinen. De ger omedelbar respons och levererar den kraft som behövs, oavsett belastning. I grundkonstruktionen ingår robusta motorblock tillverkade av höghållfast gjutgods. Alla komponenter är konstruerade för att klara de allra tuffaste förhållanden. Låg bränsleförbrukning har hög prioritet. Det har även underhållskostnader, avgas- och ljudnivåer samt hög servicevänlighet. 

Volvo Pentas gemensamma motorplattform

FÖRDELARNA MED EN GEMENSAM PLATTFORM

Volvo Pentas gemensamma motorplattform har testats och nått framgång i många koncernrelaterade och marina användningsområden i hela världen. Detta gynnar dig som kund eftersom hjälpmotorprogrammet drar nytta av gemensamma reservdelar och servicepunkter, vilket reducerar ledtiderna och minskar tidsåtgången för utbildning och installation. Hjälpmotorerna är kompakta i sin utformning med servicepunkter som är lätta att nå, vilket förenklar installation, service och underhåll.

Multipelinstallationer Volvo Penta

Multipla installationer

Volvo Pentas hjälpmotorer används dessutom ofta i diesel-elektrisk drift. De är kompakta och enkla att installera och passar för flerstegsanvändning i kombinationer med flera motorer, i syfte att optimera motorbelastningen både uppåt och nedåt i kedjan. Detta kan hjälpa dig att minimera bränsleförbrukningen, drifttiden och den totala ägandekostnaden.

Unika tekniska egenskaper

HÖG BELASTNINGSTOLERANS

Tack vare Volvo Penta-motorernas förmåga att klara och omedelbart leverera tillräcklig belastningstolerans ger de högre redundans, vilket är särskilt värdefullt för hjälpaggregatpaket. Prestanda att lita på.

FLEXIBLA STYRSYSTEM

MCC-elektronikplattformen är ett kraftfullt gränssnitt för styrning av exempelvis multipelinstallationer och effektiv lastfördelning. Tack vare det öppna CAN-gränssnittet kan motorn levereras utan styrsystem. Det finns olika alternativ med eller utan avstängningssändare och kontakter.

BRETT URVAL AV KYLSYSTEM

Det finns ett brett urval av kylningstillval att välja på för Volvo Pentas motorer: värmeväxlare, köl, kylare eller central kylning.

Investeringsexpertis Volvo Penta

INVESTERINGSEXPERTIS

Genom våra långa samarbeten med operatörer, konstruktörer, tillverkare och klassificeringssällskap är vi väl insatta i din bransch. Och vi vet också att du vill kunna dra nytta av den senaste tekniken, driva en lönsam verksamhet och uppfylla miljökraven. Våra återförsäljare hjälper dig gärna att ta fram en uppskattning av total ägandekostnad och ger råd om hur du får ut mesta möjliga av din investering.

Volvo Penta Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare