Volvo Pentas IMO III-lösning

Volvo Pentas IMO Tier III-lösning

Optimerad för marint bruk

Volvo Penta kommer att erbjuda ett IMO III-motorprogram för IPS, inombordsmotorer, generatoraggregat och hjälputrustning. Vår robusta lösning är konstruerad för tuffa marina miljöer och använder SCR-teknik för avgasefterbehandling. Systemet är byggt för att klara svavelrikt bränsle och tåla ett högt mottryck samtidigt som det upprätthåller hög motoreffektivitet och goda köregenskaper.

Ett beprövat koncept

Ett beprövat koncept

Volvo Penta har valt selektiv katalysatorreduktion (SCR) som teknik för avgasefterbehandling, vilket säkerställer hög motoreffekt och effektivitet samtidigt som utsläppen av kväveoxid minskar. Vi drar nytta av Volvo Pentas och Volvokoncernens kunskaper inom området SCR-teknik. Vår IMO III-lösning har anpassats till krävande marina miljöer och kommer, vid lanseringen 2018, att ha testats grundligt i totalt 20 000 timmar vid våra egna anläggningar och i kommersiell drift hos kunderna.

MED ENKELHET SOM LEDSTJÄRNA

MED ENKELHET SOM LEDSTJÄRNA

Enkel installation - enkel drift.

Spela

Volvo Penta ger dig den enkelhet som ett erbjudande från en enda leverantör innebär. Den typgodkända lösningen utvecklas, certifieras, övervakas och underhålls av ett enda företag. Ett komplett system med alla funktioner. En enda kontaktpunkt. En gemensam motorplattform. En källa för eftermarknadsstöd. Ett verktyg för serviceteknikerna. Ett gränssnitt för användarna. Volvo Pentas expert inom yrkessjöfart, Jan Willem Vissers, är din guide.

Ett viktigt steg

Volvo Pentas miljöchef Cecilia Gunnarsson förklarar hur vi kan nå ännu längre, bortom efterlevnaden av IMO Tier III-regelverket: ”SCR-teknik för minskade kväveoxidutsläpp, IPS för bränsleeffektivitet och fossilfria bränslen för minskade koldioxidutsläpp. Denna kombination är ett viktigt steg mot en hållbar utveckling.”

Vår LÖSNING

IMO III sätter fokus på att begränsa kväveoxidutsläppen eftersom kväveoxid skadar ekosystemen och utgör en hälsorisk. Volvo Pentas SCR-lösning sänker kväveoxidnivåerna med upp till 75 procent. Med hjälp av SCR-teknik tillförs DEF (Diesel Exhaust Fluid) i avgaserna och gaserna blandas sedan inuti SCR-enheten. Här omvandlar ammoniakinnehållet i DEF/urean kväveoxiderna till kväve och vattenånga. I systemen kan 32-procentig eller 40-procentig urea användas. Visa filmklippet för att se en översikt över systemet och hur vår SCR-lösning fungerar.

FLEXIBILITET OCH INTEGRERING

FLEXIBILITET OCH INTEGRERING

Vi har gjort installationerna mycket flexibla. Många av installationerna är motorbyten, så därför har vi prioriterat utnyttjandet av utrymmet i maskinrummet. Det är därför vi har betonat enkel installation, med en SCR-enhet som banar väg för utrymmeseffektiva konfigurationsmöjligheter. För att installationen ska vara så enkel som möjligt har SCR-enheten dubbla sextumsutgångar med robusta bultflänsar. Du får också fördelarna med ett helt integrerat system. Övervakningen är integrerad och värdena visas på dina EVC- eller MCC-displayer. Hela lösningen är optimerad för att ge enklast möjliga installation, drift, underhåll och service.

D13 IMO III-PROGRAMMET

Volvo Pentas D13-motor är en robust motor som är byggd för att klara ett högt mottryck och svavelrikt bränsle – upp till 1 000 ppm. Avgasefterbehandlingssystemet är skräddarsytt för att passa perfekt. SCR-enheten, som också fungerar som en ljuddämpare, minskar bullret med 35–40 dBA. Volvo Penta har lyckats uppnå IMO III-målen och samtidigt bibehålla samma låga bränsleförbrukning. Och tack vare SCR förblir motoreffekten opåverkad.

D13 IMO III-PROGRAMMET

Effekterna för motorerna i IMO III-programmet ligger på mellan 300 och 600 kW. Programmet består av generatoraggregat på 1 500/1 800 v/min (1), inombordsmotorer R1-R4 (2), IPS R3-R4 (3) och hjälpmotorer på 1 500/1 800 v/min plus R1-R3 (4).