7-tums färgdisplay

Färgdisplayen på 7 tum kan visa information från upp till tre motorer samtidigt samt färddatorinformation och har dessutom en videoingång. Du kan montera kameror som visar en bild av till exempel motorrummet eller hur det ser ut akterut. Den intuitiva navigeringen och alternativet My View gör det enkelt att anpassa informationen. Displayen på 7 tum finns också som utökad larmhanterings- och styrväxeldisplay (endast Volvo Penta IPS) för klassificerade installationer.
Följande data är tillgängliga: - V/min - Drifttid - Kylvätsketemperatur - Spänning - Turboladdtryck - Oljetryck - Varningar och larm - Trimläge
Extra givare kan ge mer information: - Djup - Ytvattentemperatur - Fart genom vattnet - Vattentanknivå - Bränsletanknivå - Roderläge
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare