Autopilot

Volvo Pentas autopilot med Shadow Drive är en komplett lösning för automatisk styrning och det perfekta stödet för föraren. Den ger exakt kursstabilitet och mjuka kursjusteringar i alla farter.

1208_Features_and_benefits1_image_Autopilot.png

Shadow Drive

Shadow Drive-funktionen frikopplar automatiskt autopiloten om ratten vrids och aktiverar den automatiskt efter manuella kursändringar. På så vis kan föraren göra kursändringar när som helst.
1209_Features_and_benefits2_image_Autopilot.png

Helt integrerad

Autopiloten är helt integrerad med Glass Cockpit-displayerna och är tillgänglig på båtens samtliga manöverplatser. Du kan enkelt justera kursen under båtturen. När tändningen är påslagen startas autopiloten och standbyläge intas.
1210_Features_and_benefits3_image_Autopilot.png

Auto Guidance

Denna tillvalsfunktion söker i alla relevanta sjökort och skapar en visuell rutt som föraren kan följa för att undvika grunt vatten, bojar eller andra kända hinder. I kombination med Volvo Pentas autopilot visar systemet inte bara vägen – det tar båten dit!

Noteringar

Kräver elektronisk styrning och Glass Cockpit. Inte typgodkänd.
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare