Farthållare

Med farthållaren kan föraren finjustera marschfarten.

1174_Features_and_benefits1_image_Cruise.png

Fingertoppskontroll

Med fingertoppsstyrning av motorvarvtalet kan föraren finjustera båtens fart och därmed optimera bränsleekonomi och komfort genom att bara trycka på en knapp. Farthållarknappen sitter lättåtkomligt på reglaget. Om lågfartsläget är aktiverat styr farthållarfunktionen även kopplingen och tillåter finjusteringar även i mycket låg fart.
1177_Features_and_benefits2_image_Cruise_MC.png

Finjustera farten till sjöss

Med farthållaren kan föraren ställa in en viss hastighet för båten utan att behöva justera gaspådraget manuellt. Båten håller sedan hastigheten automatiskt. Föraren kan därefter enkelt finjustera motorvarvtalet med bara fingertoppen. Farthållaren inaktiveras direkt när du ändrar gaspådraget manuellt.

Ökad säkerhet och bränsleeffektivitet

Med farthållaren är det enkelt att ändra och finjustera motorvarvtalet så att båtturen blir säkrare vid tuffa förhållanden och hård vind. I trånga hamnar och smala passager är det enkelt att finjustera båtens fart. Farthållaren hjälper dessutom till att optimera bränsleeffektiviteten.
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare