Batterihanteringssystem och e-Key-fjärrkontroll

Glöm tunga nyckelknippor och att behöva leta efter huvudströmbrytare. Med det nya batterihanteringssystemet – och fjärrkontrollen e-Key – kan du fjärrstyra det elektriska systemet ombord. Om du trycker på ON-knappen startar systemet och auktoriserar samtidigt dig som båtens användare. I kombination med EVC ger batterihanteringssystemet dig en fullständig översikt över batteristatusen på användardisplayer som sitter bekvämt placerade på upp till sex platser ombord.

1251_Features_and_benefits1_image_BMS.png

Batteriskydd och automatisk starthjälp

Systemet har ett antal smarta funktioner, som batteriskydd och automatisk starthjälp. Denna funktion lånar tillfälligt energi från hjälpbatteriet för att se till att du har nog med effekt för att starta motorn.
1262_Features_and_benefits2_image_BMS.png

Tillförlitligt och enkelt att övervaka

Många båtar kräver flera spänningsmätare för sina många batterier, som ofta är placerade på olika platser. Med batterihanteringsdisplayen får du tillgång till denna och annan information via en enda display på förarplatsen. Samma information finns också tillgänglig på den vanliga användardisplayen när denna startats på manöverplatsen. Här finns uppgifter om spänning, strömflöden, tid till full/tom och batteristatus.
1271_Features_and_benefits3_image_BMS.png

Ett moduluppbyggt och helt anpassningsbart system

Batterihanteringssystemet består av fyra komponenter: batterikontrollenheten, batterihanteringsdisplayen på 2,5 tum, batterigivaren och e-Key-fjärrkontrollen. Tillsammans bildar dessa komponenter ett helt anpassat batterihanteringssystem.
1275_Features_and_benefits4_image_BMS.png

Installationsfördelar

Eftersom den helt integrerade enheten innehåller alla nödvändiga reglage, anslutningar, säkringshållare, kablar, skydd och laddningsfördelare blir till och med de mest komplexa installationer enkla och problemfria. Detta möjliggör också en minskning av antalet komponenter, kabelsatser och anslutningspunkter – vilket i förlängningen innebär färre potentiella felkällor.
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare