Grampian Courageous

Grampian Courageous
Namn Grampian Courageous
Typ av båt Beredskaps- och sjöräddningsfartyg
Klassificering Lloyd's Register of Shipping
Byggd av Astilleros Balenciaga, Spanien, 2007
Ägare North Star Shipping, Storbritannien
Längd 48,25 m
Bredd 11,8 m
Generatoraggregat 2 x D12MG – Stamford HCM534C (350 kWE)
  1 x D9MG – Stamford HCM434C (190 kWE)
Ref.nr 00167

Hämtningsbara filer

Ref.nr 167(PDF, 0.1 MB)