UMS-1000

UMS-1000
Namn UMS-1000
Typ av båt Patrullbåt
Byggd av UMS, Ukraina, 2013
Ägare Ukrainska kustbevakningen, Ukraina
Längd 11,4 m
Bredd 3,5 m
Deplacement 7 ton
Hastighet 40 knop
Framdrivningsmotorer 2x D6-330 DP (330 hk / 3 500 v/min)
Ref.nr 00244

Hämtningsbara filer

Ref.nr 244(PDF, 0.8 MB)