M/V Developer

M/V Developer
Namn M/V Developer
Typ av båt Understödsfartyg för vindparker
Klassificering Det Norske Veritas
Byggd av Grovfjord, Norge, 2014
Ägare Northern Offshore Services, Sverige
Längd 27,2 m
Bredd 9,2 m
Deplacement 90 ton
Hastighet 30 knop
Framdrivningsmotorer 4 x D16 MH (552 kW / 750 hk @ 1 900 v/min)
Ref.nr 00326

Hämtningsbara filer