Volvo Penta marinproffs

Ett starkt partnerskap

Förstärkt produktivitet

Volvo Penta bryr sig om din verksamhet. Vi är den perfekta samarbetspartnern i varje steg – från konstruktion till drift. Vi erbjuder stöd i form av global service och support med lokal kompetens. Vi tillhandahåller lösningar för en mängd olika användningsområden. Det spelar ingen roll om du är varvsarbetare, konstruktör eller operatör – vi ger dig drivsystem som är perfekt anpassade till just dina behov.

Design, konstruktion och drift

Design, konstruktion och drift

Genom våra varaktiga samarbeten med operatörer, konstruktörer, varv och OEM-företag har vi samlat på oss gedigen kompetens när det gäller våra kunders verksamheter. Volvo Penta är din partner under varje steg i ett projekt – från tekniska data, ritningar och applikationsingenjörer under konstruktionsfasen, via säkra leveranser och aktiv support under byggfasen och ända fram till service och support i driftfasen.

Design, konstruktion och drift
Volvo Penta Operatör

Vi säkerställer högsta möjliga tillgänglighet

Vi vet att det är viktigt att maximera tillgängligheten och minimera service, underhåll och reparationer. Volvo Pentas motorer för marin kommersiell drift är hållbara. De är konstruerade för att ge tillförlitlig drift under svåra förhållanden och därmed säkerställa hög prestanda och möjlig lönsamhet.

VI MINIMERAR DEN TOTALA ÄGANDEKOSTNADEN

Under en femårsperiod står bränslekostnaderna för hela 90–95 procent av totalkostnaden för att driva en primärkraftinstallation. Med bränsleeffektiviteten och den låga underhållskostnaden hos Volvo Pentas motorer har du de rätta förutsättningarna för en hållbar och lönsam drift.

Utökad/förlängd garanti

FÖRLÄNGT SKYDD

För större täckning än i den internationella eller nationella begränsade garantin erbjuder Volvo Penta förlängt skydd. Förlängt skydd kan omfatta hela motorn eller enbart huvudkomponenter i upp till fem år eller 10 000 drifttimmar, vilket ger ett skydd som kan skräddarsys efter dina behov och som ger bättre förutsägbarhet samt större trygghet. 

Förlängt skydd
Volvo Penta Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare