Kompatibilitetslista för EVC-tillbehör

Hitta den perfekta matchningen

Följande lista är en översikt över kraven för Volvo Pentas tillbehör. Beroende på vilken generation av EVC-system (Electronic Vessel Control) du har och vilket framdrivningssystem du använder, finns det olika tillbehör att välja bland. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Bläddra genom listan eller välj ditt system nedan.

Volvo Penta IPS

Funktion Minimikrav på EVC-generation Minimikrav
Färddator EVC-C Hastighets- och bränslenivådata krävs för full funktionalitet.
Lågfartsläge EVC-C  
4-tums färgdisplay EVC-D  
7-tums färgdisplay EVC-C  
ACP (aktivt korrosionsskydd) EVC-C2 En ACP akterenhet används för upp till 4 IPS1 eller 2 IPS2/3. Om fler än 2 IPS2/3, använd två ACP akterenheter.
Autopilot EVC-E Kräver Glass Cockpit. 
Batterihanteringssystem: Modul EVC-E3 eller fristående  
Batterihanteringssystem: Givare EVC-E3 eller fristående Batterihanteringssystem: Modul
Batterihanteringssystem: e-Key EVC-E3 eller fristående Batterihanteringssystem: Modul, givare, sändare. Kräver EVC-E för full anslutning till motorer.
Avgassystemet Clear Wake EVC-C Kräver överströmningsventil och knappanel (även sportfiskepanel fungerar endast för EVC-C och generisk knappanel för EVC-D).
Crash stop assistant EVC-D Kräver axelvarvtalsgivare
Farthållare EVC-D Kräver styrning med farthållarknapp eller generisk knappanel.
Dynamic Positioning System (DPS) EVC-C DPS-antenn, låg hastighet, 7-tumsdisplay / Glass Cockpit, joystick-tilläggning och joystick med DPS-knapp
Bränslenivågivare EVC-A Easy Link-instrument eller en display
Glass Cockpit 7-tumsdisplay EVC-E  
Interceptorsystem: Manuell EVC-E Interceptorsystem hårdvara 300–500
Interceptorsystem: Auto Trim och List EVC-E Interceptorsystem hårdvara 300–500
Interceptorsystem: Auto Trim, List och Coordinated Turn. EVC-E Interceptorsystem hårdvara 300–500
Körning med hjälp av joystick EVC-E Autopilot, joystick-tilläggning och joystickhårdvara
Tilläggning med hjälp av joystick EVC-C Joystickhårdvara
NMEA 2000 / Easy Connect Interface EVC-A Enkel- och dubbelinstallationer
NMEA 0183 EVC-A  
Roderindikator EVC-A Easy Link-instrument eller display
Enspaksläge EVC-D Reglagespak med enspaksknapp eller reglagespak utan knapp samt generisk knappanel.
Hastighetsbegränsare EVC-E2  
Sportfiskeläge EVC-C2 Sportfiskepanel för EVC-C2. Generisk knappanel från EVC-D.

Aquamatic-drev diesel/bensin

Funktion Min. antal drivlinor enkel/flera Minimikrav på EVC-generation Minimikrav
Färddator S EVC-C Hastighets- och bränslenivådata krävs för full funktionalitet.
4-tums färgdisplay S EVC-D  
7-tums färgdisplay S EVC-C  
Autopilot M EVC-E Kräver elektronisk styrning och Glass Cockpit. 
Batterihanteringssystem: Modul S EVC-E3 eller fristående  
Batterihanteringssystem: Givare S EVC-E3 eller fristående Batterihanteringssystem: Modul
Batterihanteringssystem: e-Key S EVC-E3 eller fristående Batterihanteringssystem: Modul, givare, sändare. Kräver EVC-E för full anslutning till motorer.
Farthållare S EVC-D Kräver styrning med farthållarknapp eller generisk knappanel.
Elektronisk styrning M EVC-C2 Dubbel elektronisk styrning (DPH, DPS)
Bränslenivågivare S EVC-A Easy Link-instrument eller en display
Glass Cockpit 7-tumsdisplay S EVC-E  
Interceptorsystem: Manuell M EVC-E Interceptorsystem hårdvara 300–500
Interceptorsystem: Auto Trim och List M EVC-E Interceptorsystem hårdvara 300–1050, elektronisk styrning
Interceptorsystem: Auto Trim, List och Coordinated Turn. M EVC-E Interceptorsystem hårdvara 300–1050, elektronisk styrning
Körning med hjälp av joystick M EVC-E Endast tillgängligt för dieselmotorer. Autopilot, joystick-tilläggning och joystickhårdvara
Tilläggning med hjälp av joystick M EVC-C2 Dubbel elektronisk styrning (DPH, DPS) och joystickhårdvara
NMEA 2000 / Easy Connect Interface S EVC-A Enkel- och dubbelinstallationer
NMEA 0183 S EVC-A  
Powertrim Assistant S EVC-C  
Roderindikator S EVC-A Easy Link-instrument eller display
Enspaksläge S EVC-D Reglagespak med enspaksknapp eller reglagespak utan knapp samt generisk knappanel. Dubbelinstallation.
Hastighetsbegränsare S EVC-E  
Tow Mode för vattensport S EVC-C3 Enkelinstallation. Toppmonterat reglage och 2,5-tumsdisplay eller sidomonterat reglage med Tow Mode-knapp

Forward Drive

Funktion Minimikrav på EVC-generation Minimikrav
Färddator EVC-C Hastighets- och bränslenivådata krävs för full funktionalitet.
4-tums färgdisplay EVC-D  
7-tums färgdisplay EVC-C  
Batterihanteringssystem: Modul EVC-E3 eller fristående  
Batterihanteringssystem: Givare EVC-E3 eller fristående Batterihanteringssystem: Modul
Batterihanteringssystem: e-Key EVC-E3 eller fristående Batterihanteringssystem: Modul, givare, sändare. Kräver EVC-E för full anslutning till motorer.
Farthållare EVC-D Kräver styrning med farthållarknapp eller generisk knappanel.
Bränslenivågivare EVC-A Easy Link-instrument eller en display
Glass Cockpit 7-tumsdisplay EVC-E  
NMEA 2000 / Easy Connect Interface EVC-A Enkel- och dubbelinstallationer
NMEA 0183 EVC-A  
Powertrim Assistant EVC-C  
Roderindikator EVC-A Easy Link-instrument eller display
Hastighetsbegränsare EVC-E  
Tow Mode för vattensport EVC-C Enkelinstallation. Toppmonterat reglage och 2,5-tumsdisplay eller sidomonterat reglage (EVC-D) med inbyggd Tow Mode-knapp

Rak axel

Funktion Min. antal drivlinor enkel/flera Minimikrav på EVC-generation Minimikrav
Färddator S EVC-C Hastighets- och bränslenivådata krävs för full funktionalitet.
Lågfartsläge S EVC-C Kräver fartgivare för propelleraxel, endast D4-D13
4-tums färgdisplay S EVC-D  
7-tums färgdisplay S EVC-C  
Autopilot M EVC-E Kräver elektronisk styrning och Glass Cockpit. 
Batterihanteringssystem: Modul S EVC-E3 eller fristående  
Batterihanteringssystem: Givare S EVC-E3 eller fristående Batterihanteringssystem: Modul
Batterihanteringssystem: e-Key S EVC-E3 eller fristående Batterihanteringssystem: Modul, givare, sändare. Kräver EVC-E för full anslutning till motorer.
Assistans vid motorhaveri S EVC-D Kräver varvräknare
Farthållare S EVC-D Kräver styrning med farthållarknapp eller generisk knappanel.
Elektronisk styrning S EVC-C  
Bränslenivågivare S EVC-A Easy Link-instrument eller en display
Glass Cockpit 7-tumsdisplay S EVC-E  
Interceptorsystem: Manuell M EVC-E Interceptorsystem hårdvara 300–500
Interceptorsystem: Auto Trim och List M EVC-E Interceptorsystem hårdvara 300–1050, elektronisk styrning
Tilläggning med hjälp av joystick M EVC-E Elektronisk styrning, manövreringsenhet för roder o.s.v.
Körning med hjälp av joystick M EVC-E Autopilot, joystick-tilläggning och joystickhårdvara
NMEA 2000 / Easy Connect Interface S EVC-A Enkel- och dubbelinstallationer
NMEA 0183 S EVC-A  
Roderindikator S EVC-A Easy Link-instrument eller display
Enspaksläge M EVC-D Reglagespak med enspaksknapp eller reglagespak utan knapp samt generisk knappanel. Dubbelinstallation.
Hastighetsbegränsare S EVC-E  
Trolling S EVC-C Kräver axelvarvtalsgivare.
ZF 286 (D8,D9)
Kontakt Vovlo Penta

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare