Förlängt skydd

Förlängt skydd

Tre extra år med fullt garantiskydd

Utöver vår standardgaranti har du möjlighet att köpa vårt förlängda garantiskydd och därmed öka antalet drifttimmar med full garanti för Volvo Pentas hela utbud – från manöverplats, motorer och drev till propellrarna. Gör det och undvik eventuella reparationskostnader i framtiden.

Fullt skydd
Det förlängda garantiskyddet ger samma heltäckande skydd som de första två årens garanti. Det täcker reparationer och byte av felaktiga delar. Här ingår alla Volvo Penta-produkter förutom förbrukningsartiklar som filter, slangar och remmar.

Du kan teckna det förlängda skyddet i samband med att drivsystemet beställs eller inom sex månader från det datum då garantin registrerades.

Allmänt

  • Garantiskyddet gäller för det tredje till femte året
  • Tillgängligt över hela världen för Volvo Pentas samtliga produkter för fritidsbåtar, både diesel och bensin.
  • Kan tecknas när drivsystemet beställs eller senast sex månader efter att garantin har registrerats

Förutsättningar

  • Gäller endast produkter för fritidsbruk
  • Regelbunden service och underhåll enligt gällande serviceschema
  • Utökad leveransinspektion
  • Giltig garantiregistrering i Product Center
Kontakt Vovlo Penta

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare