Volvo Pentas garanti

Garanti

Skydda din investering

Som ägare till en Volvo Penta-motor kan du känna dig trygg med vår förbättrade garanti för både motor och drev. Från och med juni 2013 har vi utökat vårt garantiåtagande till 2+3 år eller drifttimmar, beroende på vad som inträffar först. Under de första två åren gäller garantin för hela motorpaketet och under de följande tre åren gäller den för huvudkomponenter. Även tillbehör som har köpts samtidigt som motorerna omfattas av den utökade garantiperioden.

Fakta om garantin

  • Under de två första årens användning erbjuder Volvo Pentas nya internationella, begränsade garanti reparation eller utbyte av defekta delar för hela produkten.

  • Garantin har en tidsgräns för antalet drifttimmar beroende på vilken motor och vilket drev som används. Denna tidsgräns är dock generös med tanke på att garantin endast gäller för fritidsbruk.
  • Den kompletterande garantin upp till tre år för huvudkomponenter träder in när den första garantiperioden har gått ut. Detta ger dig som båtägare ytterligare skydd.

  • En extra fördel är att tillbehör som betraktas som delar av motorpaketet får upp till två års skydd inom garantin.

Obs! Garantin gäller år eller drifttimmar, beroende på vad som inträffar först. Utförlig information om drifttimmar för respektive motor finns i den internationella garantiinformationen för fritidsbåtar eller i garantiinformationen för Nordamerika under respektive länk.

Förlängt skydd

Förlängt skydd

Öka tryggheten ytterligare genom att lägga till förlängt skydd. Detta program ger dig extra skydd för din Volvo Penta-produkt i ytterligare upp till tre år.

Förlängt skydd
Volvo Pentas garanti för originaldelar och tillbehör

Volvo Pentas garanti för originaldelar och tillbehör

Volvo Penta erbjuder en 12 månader lång standardgaranti för alla originaldelar och tillbehör. Volvo Pentas garanti för monterade delar gäller i 24 månader och omfattar reservdelar och tillbehör som har köpts och monterats hos en auktoriserad Volvo Penta-återförsäljare. Det är inte bara själva reservdelen som omfattas av garantin, utan även arbetet som krävs för montering.

Standardgaranti – 12 månader

Volvo Penta originaldelar och tillbehör som har sålts men inte monterats av en auktoriserad Volvo Penta-återförsäljare täcks av vår standardgaranti på 12 månader.

Garanti på monterade reservdelar – 24 månader

Volvo Penta originaldelar och tillbehör som har sålts och monterats av en auktoriserad Volvo Penta-verkstad täcks av garantin i 24 månader. Detta gäller även arbetet som krävs för att montera reservdelen.

Slitagedelar är exkluderade från både 12-månadersgarantin och 24-månadersgarantin även för delar som monterats av Volvo Penta-återförsäljare. Garantin för monterade reservdelar gäller i 24 månader eller 600 timmar (Marin Fritid), beroende på vilket som inträffar först.

Läs mer om Volvo Pentas reservdelsgaranti

Kontakt Vovlo Penta

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare