Informationsdekaler och produktskyltar

Här hittar du serienumret

Serienumret är en unik identifierare för din produkt och en viktig förutsättning för effektiv service och korrekta reservdelsbeställningar. Det finns på dekaler och produktskyltar enligt beskrivningen nedan. I instruktionsboken finns information om exakt placering och utseende för just din produkt.

Informationsdekaler

Informationsdekalen sitter vanligtvis på motorkåpan eller på någon annan plan yta där den är lätt att upptäcka. Den innehåller information om identifieringsnummer för motorn samt för drivenheten eller backslaget. Utseendet kan variera beroende på motormodell och tillverkningsår. Se exempel nedan.

Motorinformation Volvo Penta

Identifieringsnummer för motorn

1. Produktbeteckning
2. Chassi-id
3. Serienummer
4. Tillverkningsdatum

Motorinformation Volvo Penta

Identifieringsnummer för motorn

1. Produktbeteckning
2. Chassi-id
3. Serienummer
4. Tillverkningsdatum

Motorinformation Volvo Penta

Identifieringsnummer för motorn

1. Produktbeteckning
2. Produktnummer
3. Serienummer

Motorinformation Volvo Penta

Identifieringsnummer för drivenhet och backslag

4. Produktbeteckning
5. Utväxling
6. Serienummer
7. Produktnummer


Identifieringsnummer för sköldenhet*

8. Produktbeteckning*
9. Serienummer*
10. Produktnummer*

*Nummer för sköldenhet gäller endast Aquamatic-drev.

Produktskyltar

Motorn samt drivenheten eller backslaget har en produktskylt med identifieringsnumren. Motorskylten sitter på motorblocket. Utseendet kan variera beroende på modell och tillverkningsår. Se exempel nedan.

Motorinformation Volvo Penta

Identifieringsnummer för motorn

1. Produktbeteckning
2. Produktnummer
3. Serienummer

Motorinformation Volvo Penta

Identifieringsnummer för motorn

1. Produktbeteckning
2. Produktnummer
3. Serienummer
4. Effekt

Motorinformation Volvo Penta

Identifieringsnummer för motorn

1. Produktbeteckning
2. Serienummer
3. Produktnummer
4. Certifiering

Motorinformation Volvo Penta

Identifieringsnummer för drivenhet och backslag

4. Produktbeteckning
5. Utväxling
6. Serienummer
7. Produktnummer


Identifieringsnummer för sköldenhet*

8. Produktbeteckning*
9. Serienummer*
10. Produktnummer*

*Nummer för sköldenhet gäller endast Aquamatic-drev.

Informationsdekaler

Informationsdekalen sitter vanligtvis på motorkåpan eller på någon annan plan yta där den är lätt att upptäcka. Den innehåller information om identifieringsnummer för motorn samt för drivenheten eller backslaget. Utseendet kan variera beroende på motormodell och tillverkningsår. Se exempel nedan.

Motorinformation Volvo Penta

Identifieringsnummer för motorn

1. Produktbeteckning
2. Serienummer
3. Produktnummer
4. Chassi-ID

Motorinformation Volvo Penta

Identifieringsnummer för motorn

1. Produktbeteckning
2. Serienummer
3. Produktnummer

Motorinformation Volvo Penta

Identifieringsnummer för drivenhet och backslag

4. Produktbeteckning
5. Utväxling
6. Serienummer
7. Produktnummer


Identifieringsnummer för sköldenhet*

8. Produktbeteckning*
9. Serienummer*
10. Produktnummer*

*Nummer för sköldenhet gäller endast Aquamatic-drev och Forward Drive.

Produktskyltar

Motorn samt drivenheten eller backslaget har en produktskylt med identifieringsnumren. Motorskylten sitter på motorblocket, vanligtvis baktill på motorns babordssida. Utseendet kan variera beroende på modell och tillverkningsår. Se exempel nedan.

Motorinformation Volvo Penta

Identifieringsnummer för motorn

A. Produktnummer
B. Produktbeteckning
C. Serienummer

Motorinformation Volvo Penta

Skyltar för drivenhet och backslag

4. Produktbeteckning
5. Utväxling
6. Serienummer
7. Produktnummer

Motorinformation Volvo Penta

Skyltar för sköldenhet

8. Produktbeteckning
9. Serienummer
10. Produktnummer  

Gäller endast Aquamatic-drev och Forward Drive