Servicerekommendationer Volvo Penta

Servicerekommendationer

Få ut mesta möjliga av din motor

De bästa förutsättningarna för en motor som fungerar bra under lång tid får du genom regelbundet underhåll och genom att använda Volvo Penta originaldelar. Oavsett om du använder din båt för kortare turer eller för att kryssa jorden runt, rekommenderar vi att du alltid vänder dig till din lokala Volvo Penta-återförsäljare för att få expertråd om just dina servicebehov. Det finns ett antal punkter att ha i åtanke om du vill få ut mesta möjliga av din motor och skapa de bästa förutsättningarna för en säker och njutbar båtupplevelse.

Följ anvisningarna i instruktionsboken

Om du följer servicerekommendationerna i instruktionsboken hjälper du till att förebygga onödigt slitage och reparationer samtidigt som du maximerar prestandan och livslängden. I instruktionsboken som medföljde motorn anges serviceintervallen och vilken kvalitet på bränsle, oljor och kylvätskor som bör användas för din motor och kraftöverföring.

Ladda ned serviceprotokollet

I serviceprotokollet finns alla de underhållspunkter som krävs för din motor samlade i ett och samma dokument. Serviceprotokollet kompletterar instruktionsboken och finns tillgängligt för dieselmotorer som tillverkats efter 2006. För bensinmotorer och äldre dieselmotorer följer serviceprotokollet med instruktionsboken. Du kan hämta serviceprotokollet här.

Se till att din motor är registrerad

Om du registrerar din motor kan återförsäljaren i ditt område vara redo att ge support på motorn och se till att rätt reservdelar och service alltid finns nära tillhands. Genom att registrera motorn kan du dessutom vara säker på att alltid få viktig information om till exempel kvalitetskampanjer och återkallelser samt ha full tillgång till Volvo Pentas och återförsäljarnas support. Kontakta din lokala Volvo Penta-återförsäljare för att försäkra dig om att din motor är registrerad. 

Dokumentera all service

En korrekt och väl underhållen motor som servats hos en auktoriserad Volvo Penta-återförsäljare kan höja andrahandsvärdet för din båt markant. Dokumentera gärna underhåll och service som utförs i den servicebok som medföljde motorn. Detta dokument utgör – tillsammans med relevanta kvitton – ett bevis för framtida ägare på att du tagit hand om motorn. På det här sättet har du dessutom alla dokument nära till hands om du skulle behöva utnyttja garantitäckningen.

Våra experter – till ditt förfogande

Minimera oförutsedda händelser

Din Volvo Penta-återförsäljare står alltid till ditt förfogande med expertis och service så att du kan få ut mesta möjliga av din motor. Personalen hos återförsäljaren får kontinuerlig utbildning i Volvo Pentas senaste teknik och reparationsmetoder och använder avancerade felsökningssystem, specialverktyg samt Volvo Penta originaldelar. Därmed kan du alltid vara säker på att motorn får optimalt underhåll och fortsätter fungera säkert, bränslesnålt och med högsta prestanda.

Dra nytta av expertisen hos din Volvo Penta-återförsäljare, så att du får ut mesta möjliga av din motor och din tid ute på vattnet.

Kontakt Vovlo Penta

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare